Aquest web utilitza galetes (cookies) per a fer un seguiment estadístic de les consultes efectuades. Doneu la vostra acceptació per tal de seguir navegant.

Catalan English French Spanish

  Descarrega't el Currículum de la SCEA!Apunt històric de l'SCEA. Els primers quinze anys.
Manel Cervera

La Societat Catalana d'Educació Ambiental va ser creada el gener de 1985 com a associació permanent de persones vinculades o interessades per l'educació ambiental. Recollia el treball fet a les trobades de responsables d'equipaments i itineraris de la natura que des del 1980 havia convocat amb regularitat la Fundació Roca Galès.

Els estatuts de l'entitat van ser aprovats pel Departament de Justícia de la Generalitat el 28 de març del 1985 amb la corresponent inscripció de l'entitat al Registre d'Associacions de Catalunya. En el procés de posada en marxa de la Societat va tenir gran importància l'assemblea de l'octubre de 1985 en la qual es prengueren tres acords encara vigents:
 

  • Editar un Butlletí intern: Se n'han publicat des del novembre del 1985 al gener 2015 un total de 142 butlletins.

  • Publicar la Revista Educació ambiental. Des del febrer del 87 al febrer del 2000 s'en van publicar 20 números. 

  • Crear una Secretaria administrativa, en un inici, la seu i la secretaria s'instal·là a la Fundació Roca Galès.

1985-1989

La presidència de l'entitat és ocupada per Josep Maria Llorach des de la constitució de l'entitat fins el juny del 1988 en què se'n féu càrrec Marina Mir, per un període d'un any.

A l'assemblea d'octubre del 1989 fou escollit Toni Arrizabalaga. La dinàmica de la societat consistí en les visites als equipaments de Catalunya, en un ritme de 5 a l'any i en grups de treball que abordaven diversos temes en funció de l'interès dels participants o de l'interès general de la SCEA (grups de la revista, d'avaluació, continguts, bibliografia, etc...). El 1988 es plantejà millorar el funcionament de la SCEA mitjançant la creació de sis àmbits de treball (escolar, sensibilització del públic, espais naturals, etc.).


El novembre del 1987 tingueren lloc les II Jornades espanyoles d'Educació Ambiental a Valsaín, en les quals la SCEA tingué un paper molt destacat, tant en la seva gestió com allí mateix, on destacà l'exposició "11 anys d'Educació Ambiental a Catalunya". D'altra banda, junt amb entitats de la Catalunya Nord, la SCEA organitzà (febrer 88) unes jornades catalano-occitanes d'EA.

 

Una de les qüestions que preocupava la Junta era establir contactes amb l'administració pública, tant per tenir un interlocutor vàlid com per obtenir fonts de finançament. Hi hagué contactes amb el Departament d'Ensenyament però no s'arribà enlloc. L'any 1989 es féu un conveni per prestar uns serveis d'educació ambiental a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Un problema sorgit l'any 1989 fou l'anunci de la creació d'una societat gironina d'educació ambiental. Des de la SCEA es féu el possible per reconduir el procés i procurar que no es creés una altra entitat a part. Finalment s'aconseguí convertir-ho en un àmbit gironí vinculat a la SCEA i amb presència als seus òrgans directius.
 


 Visita Centre d'Estudis Mar a Sitges, setembre 1988

1990-1993

 

Durant aquest període la societat fou presidida per Toni Arrizabalaga fins el novembre del 1993, en què fou elegit Sebastià Duñó. Un dels fets més destacats a nivell institucional és la creació el 1991 del Departament de Medi Ambient de la Generalitat (DMA), en l'organigrama del qual figurava una Direcció General de Promoció i Educació Ambiental (DGEA). En foren titulars Albert Vilalta i Joan Puigdollers respectivament. Significà trobar un interlocutor i s'obriren noves i esperançadores perspectives. La DGEA. organitzà el gener del 92 la I Conferència Nacional d'Educació Ambiental (CNEA) en la qual la SCEA hi fou invitada oficialment. La relació acaba quallant amb la signatura (1993) d'un conveni de col·laboració entre la DGEA i la SCEA.

Pel que fa a la Societat es potencia i s'informatitza la secretaria. Tot i que baixa el ritme de trobades i visites a equipaments, la SCEA, per contra, es va obrint més a la societat i tant la institució com els socis i els equipaments són presents en molts àmbits i instàncies. Com a exemples el 1992 es posà un estan a Expodidàctica i es participà en el Congrés mundial d'EA a Toronto; a l'estiu del 1993 té lloc un intercanvi amb Escòcia fet amb el suport del DMA.

 

Capítol a part mereix la creació del Consell de Centres. Des del 1990 un grup de socis responsables d'equipaments es reunien per plantejar qüestions que els afectaven, sobretot les relacionades amb qualitat de l'oferta educativa i el finançament.. Això cristal·litzà en la constitució del Consell que tingué lloc el juny de 1991 en un acte solemne presidit pel Conseller de Medi Ambient. Se celebrà l'aniversari amb les I Jornades de treball del Consell. A l'assemblea del mes d'octubre es renovà la Junta, la qual es proposa com a objectius el manteniment de la dinàmica interna, la consolidació de la revista i el butlletí, el suport al Consell de Centres i la projecció de relacions externes. També té la intenció de promoure un debat intern a fons i organitzar unes jornades de reflexió.

 

Acció a Collserola

1994-1997

 

Durant tot aquest període la Societat fou presidida per Tià Duñó. Dins del funcionament intern cal destacar l'edició de la Memòria anual de la societat, feta a partir de l'exercici 1994. La Secretaria s'amplia i esdevé un punt de servei i atenció personalitzada per als socis, i d'informació a professionals i estudiants.Es comença a ordenar i ampliar el Fons documental de l'entitat. Es duen a terme (1994) un total de tres tertúlies sobre diversos temes. Dins dels intercanvis i col·laboracions cal subratllar la participació en l'organització del II Congrés de Renovació Pedagògica. Es continua sent present a Expodidàctica i es fan intercanvis amb gent de Montpeller (1994) i de les regions europees que duen a terme el programa d'àmbit general Quatre motors per a Europa (1995). Es participa (1996) en el V Congrés de Psicologia Ambiental.

 

Se signa un conveni de col·laboració amb la Fundació Roca Galès - fins ara les relacions eren pràcticament de paraula- que inclou entre altres coses fer-se càrrec de l'espai dedicat al Medi ambient de la revista Cooperació Catalana que publica la Fundació. Pel que fa a les relacions amb la Generalitat es mantenen les reunions i els compromisos adquirits. S'ha anat participant en les Conferències d'Educació Ambiental.

 

S'inicien les converses per al projecte EuroSymbioses, Xarxa d'Educació Ambiental Europea connectada per Internet. Es tira endavant i el 1997 es participa en la coordinació general del projecte i en seminaris de formació (a Bèlgica a través de la xarxa Idée), mentre que aquí es fan sessions de sensibilització i formació, i es crea una web.

 

Dins de la proposta d'autoreflexió feta per la Junta se celebren les Jornades de Treball de la SCEA. Les primeres (1994) toquen temes que afecten tant el funcionament de l'entitat com l'educació ambiental en ella mateixa. Les II (1995) giren al voltant d'un tema central que és la comunicació de valors ambientals.

 

Una innovadora iniciativa (1995) és la Llibreta Caixa de la Terra. És un estudi sobre accions i coneixements dels problemes ambientals dels nois i noies de 8 a 12 anys. Es fa partint d'una rèplica d'una llibreta d'estalvis on s'anoten les accions positives i negatives en referència al medi. Es va presentar a la IV CNEA.

 

El desembre del 96 s'inaugura l'exposició Per molts anys, per molts anys gestada l'any anterior amb motiu dels 10 anys de la SCEA, però la felicitació s'adreça també a la Terra, que n'és la veritable protagonista, pel seu n aniversari. És una exposició molt visual, amb títols impactants, certa interactivitat, i fàcil de manipular i traslladar.

 

Es posa en funcionament una activitat titulada Les sortides de la SCEA per tal de conèixer equipaments i activitats d'EA d'àmbits geogràfics diversos. La primera es fa a la Camarga, l'octubre del 96 i la segona a El Abioncillo (Castella) el 1997.

 

El Consell de Centres acaba de definir la relació amb SCEA: el seu secretari del Consell serà membre nat de la junta de la SCEA. Es fan, sobretot els primers temps, moltes reunions i s'organitzen fins a sis Jornades de treball. Es fa una tasca important de redacció de documents, alguns encarregats per la DGEA i altres per iniciativa pròpia com un document de consens sobre qualitat dels centres. Es publica una memòria anual i es renova el tríptic de presentació. S'és present a diversos certàmens i jornades durant aquest període com ara Expodidàctica, Escola d'Estiu Rosa Sensat, Jornades d'EA d'Ecolleure, Ecomded-Pollutec, Firespai i les Jornades d'EA de la Universitat Autònoma. El 1996 se signa un Conveni amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat per a la realització de pràctiques d'ESO als equipaments del Consell, de manera que siguin reconegudes acadèmicament.

 
Primer número de la revista d'Educació Ambiental, l'Espluga de Francolí

 

1998-2000

 

Al gener és elegida una nova Junta que presideix Teresa Franquesa; des del març del 2000, el càrrec és ocupat per Margarida Feliu. La Secretaria actua en la mateixa línia del període anterior, però a causa del creixement de l'entitat cal fer una ampliació d'horaris. Es fa una enquesta als socis per sondejar què esperen de la SCEA i la nova junta. Es continua el programa de sortides i se'n fan a Lleida i Navarra el 1998, a les Valls d'Àneu i Granada el 1999 i a Saragossa el 2000.

 

La SCEA participa en un cicle de conferències organitzades durant el saló Ecolleure. També s'és present al fòrum català Repensem la societat, a la Mostra d'Associacions de la Mercè, al fòrum consultiu de l'Agenda 21 de Catalunya i a les III Jornades espanyoles d'EA que tenen lloc a Pamplona el desembre del 98. I el 99 es participa a Ecoviure, a la Coordinadora d'associacions d'EA de l'Estat, a la Comissió Consultiva del Parc del Montnegre-Corredor, i a la VIII CNEA.

 

Dins del conveni amb el DMA hi ha la campanya Escoles Verdes. Es tracta d'una campanya pilot en el qual hi participen 12 escoles amb la intenció de millorar ambientalment tant el currículum com el context. La SCEA n'ha assumeix la coordinació tècnica.

 

El febrer del 98 té lloc en un lluït acte al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona la presentació del primer número de la nova col·lecció Monografies d'Educació Ambiental. És una iniciativa de la SCEA, amb la col·laboració de la Societat Balear d'EA i el suport de la Generalitat, el Govern Balear i de la caixa Sa Nostra. L'editor és l'empresa mallorquina Di7. Se n'han publicat (abril 2000) 6 títols de la sèrie General, als quals cal afegir-hi altres dos de complementaris enquadrats en la sèrie Documentació.

 

Una iniciativa de gran volada d'aquest període és la convocatòria del Fòrum 2000 d'Educació Ambiental. Es pretén que constitueixi una reflexió profunda i àmpliament participativa sobre l'educació ambiental per al segle XXI. S'organitza en 4 etapes temàtiques, cada una de les quals consta de sessions de debat i trobades generals. En el debat hi han participat fins ara 49 col·lectius i 60 persones a títol individual.De trobades se n'han fet ja tres: a Sarrià de Ter (febrer 98), a Lleida (octubre 98) i a Cerdanyola (febrer 99), amb una participació que s'ha acostat a les 200 persones en cada trobada. Ha comptat amb el suport dels ajuntaments dels llocs on s'ha fet i de moltíssimes entitats, entre les quals cal destacar el suport de la Fundació Territori i Paisatge.

 

El Consell de Centres s'ha proposat ser molt estricte en el compliment de les obligacions dels socis per garantir la qualitat de l'oferta. Actualment en formen part 15 centres, 11 dels quals ja hi eren en el grup inicial. Ha participat activament en el programa Escoles Verdes i ha publicar un nou fullet. Continua duent a terme les seves activitats ordinàries.

 

Des del 1997 la SCEA té una pagina web que ja ha rebut nombroses visites, especialment aquests darrers temps amb motiu del Fòrum 2000. Tanmateix s'ha considerat que calia ampliar-la i millorar-la, i el fruit és aquesta mateixa pàgina que ara esteu consultant.


Bicicletada a Reus, Fòrum 2000

 

FES UN COP D'ULL A...