Fes-te entitat sòcia!

Si vols formar part de les entitats sòcies de la SCEA, llegeix la següent informació.

El procediment per a l’adhesió d’entitats a la Societat Catalana d’Educació Ambiental es resumeix en els següents passos:

 • emplenar la sol·licitud, que es pot descarregar en aquesta pàgina i retornar-la, degudament omplerta i signada, a la secretaria de la SCEA: scea@scea.cat.
 • omplir el formulari complementari que trobareu al document de criteris o clicant sobre aquest enllaç.

La documentació rebuda serà revisada per l’Òrgan de govern corresponent de la SCEA, que emetrà la resolució definitiva.

Criteris d’adhesió
Sol·licitud d’adhesió

Avantatges per a les entitats sòcies

 • Participar amb veu i vot en totes les reunions, jornades, actes i assemblea de la SCEA.

 • Disposar del reconeixement i del logo de l’entitat per utilitzar als documents de comunicació propis com a entitat adherida de la SCEA.

 • Accedir lliurement a les activitats formatives i d’intercanvi organitzades per la SCEA.

 • Participar de les iniciatives de promoció de les entitats.

 • Utilitzar la plataforma web de la SCEA en les condicions establertes pel Plenari de la Junta.

Deures de les entitats sòcies

 • Assistir a les reunions del grup de treball.

 • Facilitar un balança anual (tot indicant el número anualde sortides/activitats i el número de persones quehan participat).

 • Ser vocal durant un any (càrrec rotatori/compartit entre les diferents entitats).

 • Vetllar pel bon treball en xarxa entre entitats membres o socis i sòcies.