Diputacio de Barcelona – Area d’Accio Climàtica – Gerència de Serveis de Medi Ambient

Inici > Diputacio de Barcelona – Area d’Accio Climàtica – Gerència de Serveis de Medi Ambient
Inici > Diputacio de Barcelona – Area d’Accio Climàtica – Gerència de Serveis de Medi Ambient

Diputacio de Barcelona – Area d’Accio Climàtica – Gerència de Serveis de Medi Ambient

Carrer Comte d'Urgell, 187, Recinte Escola industrial, Edifici Rellotge, 08036
Barcelona, Barcelona
La Diputació desenvolupa accions de suport (econòmic i tècnic) als ajuntaments de la demarcació per garantir la prestació dels serveis públics de competència municipal a la ciutadania

Altre correu electrònic de contacte: garciamm@diba.cat
Àmbits de treball
Educació i formacióDisseny de programes i recursosConsultoriaCentre de documentacióCampanyesAltres
ALTRES: La Gerència de Medi Ambient dóna suport als municipis en matèria de Medi Ambient mitjançant 3 grans programes: Control de qualitat ambiental,Adaptacio i mitigacio canvi climàtic,Educació ambiental
Temàtica
Mobilitat i espai públicGestió de residusEmergència climàticaBiodiversitat
ALTRES: Al Centre d'Estudis del Mar,s'hi fan activitats d'Educació ambiental en relació al medi litoral i medi marí
Dades de contacte
934022222 / 37284

www.diba.cat/web/mediambient/

Persona de contacte: Blanca Martinez de Foix - Maria Garcia
Tipus d’organització: Administració pública

Comparteix

Go to Top