La Societat Catalana d’Educació Ambiental és una associació creada l’any 1985 per tal d’impulsar una educació renovada que contempli la problemàtica socio-ambiental i alhora contribueixi a formar a una ciutadania capaç d’analitzar-la i de donar-hi respostes.

Des dels seus inicis ha impulsat projectes de treball compartits, interdisciplinars i distribuïts per tot el territori català.

Agrupa professionals i persones interessades en el món de l’educació ambiental, de perfils i àmbits laborals molt diversos i amb l’objectiu comú de treballar per la sostenibilitat des de l’educació.

Què es proposa?

  • Estimular, promoure i difondre recerques, estudis i activitats relacionades amb l’Educació Ambiental, per tal de progressar en el seu desenvolupament
  • Cercar i consolidar punts de referència en Educació Ambiental
  • Debatre objectius i estratègies, experiències i resultats
  • Facilitar la publicació i la difusió de bibliografia i recursos
  • Millorar la formació dels educadors ambientals
  • Afavorir xarxes d’intercanvi d’experiències per assolir un enriquiment personal i institucional
Fes un cop d’ull a…

Com ens organitzem

El màxim òrgan de govern de l’entitat és l’Assemblea General de socis i sòcies, que es reuneix ordinàriament un cop l’any (com a mínim) per aprovar la composició de la Junta Directiva, els pressupostos, el pla estratègic i les activitats de l’associació. La Junta és l’encarregada de vetllar pel compliment de les finalitats de la SCEA. L’equip tècnic és el grup de persones encarregades de dinamitzar la SCEA i de portar a terme els projectes.

Junta Directiva

Núria Canals

Presidenta

Oriol Porcel

Secretari

Hèctor Pérez

Tresorer

Alfons Raspall
Ana Prieto
Elena Forcada
Glòria Arribas
Joan Manel Riera

Joan Solé
Josep Espigulé
Juanjo Butron
Llorenç Planagumà
Lluís Pagespetit

Margarida Feliu
Marina Barroso
Marta Cuixart
Miguel Cativiela

Mireia Abril
Rosa Martínez
Teresa Franquesa

Secretaria tècnica

América Sáez

Secretaria tècnica

Núria Bentoldrà

Secretaria tècnica i gestió de projectes

Aïda Vilaró

Tècnica del projecte Aula Ambiental Bosc Turull

Grups de treball

Formació

Professionalització

Entitats membres i Consell de Centres

Sortides

Atenció a les noves persones sòcies

Emergència climàtica (incidència política)

Aula Ambiental Bosc Turull

Entitats sòcies

Col·laboracions

La Societat Catalana d’Educació Ambiental forma part de diverses entitats de segon nivell i
col·labora en projectes i esdeveniments en els que l’educació ambiental hi forma part:

Congrés socioambiental de Catalunya
CST- Centre per a la Sostenibilitat Ambiental
Mapa Barcelona+sostenible
Xarxa d'Educació Pirineus Vius (Pyrenees Vivants)
Xarxa per a la Conservació de la Natura

Transparència

Elaborem memòries anuals de l’entitat, per explicar qui som, què fem, i visibilitzar els impactes generats amb la nostra feina. També per compromís amb col·laboradores, amigues, clients, proveïdores i tothom qui, d’alguna manera o altra, forma part de la SCEA.

Per qualsevol suggeriment, dubte o aclariment ens podeu contactar al 93 213 39 45 o ens podeu escriure un correu electrònic bé a scea@scea.cat.

Els podeu consultar aquí:

Memòria 2021
Veure memòries anteriors
Consulta el balanç social de la SCEA

Material gràfic

Logotip color (PNG)

Logotip 1 tinta (PNG)

Logotip negatiu color (PNG)

Logotip negatiu (PNG)

Logotip vectorial color (EPS)