La Societat Catalana d’Educació Ambiental és una associació creada l’any 1985 per tal d’impulsar una educació renovada que contempli la problemàtica socio-ambiental i alhora contribueixi a formar a una ciutadania capaç d’analitzar-la i de donar-hi respostes.

Des dels seus inicis ha impulsat projectes de treball compartits, interdisciplinars i distribuïts per tot el territori català.

Agrupa professionals i persones interessades en el món de l’educació ambiental, de perfils i àmbits laborals molt diversos i amb l’objectiu comú de treballar per la sostenibilitat des de l’educació.

Què es proposa?

  • Estimular, promoure i difondre recerques, estudis i activitats relacionades amb l’Educació Ambiental, per tal de progressar en el seu desenvolupament
  • Cercar i consolidar punts de referència en Educació Ambiental
  • Debatre objectius i estratègies, experiències i resultats
  • Facilitar la publicació i la difusió de bibliografia i recursos
  • Millorar la formació dels educadors ambientals
  • Afavorir xarxes d’intercanvi d’experiències per assolir un enriquiment personal i institucional
Fes un cop d’ull a…

Com ens organitzem

El màxim òrgan de govern de l’entitat és l’Assemblea General de socis i sòcies, que es reuneix ordinàriament un cop l’any (com a mínim) per aprovar la composició de la Junta Directiva, els pressupostos, el pla estratègic i les activitats de l’associació. La Junta és l’encarregada de vetllar pel compliment de les finalitats de la SCEA. L’equip tècnic és el grup de persones encarregades de dinamitzar la SCEA i de portar a terme els projectes.

Junta Directiva

Núria Canals

Presidenta

Oriol Porcel

Secretari

Hèctor Pérez

Tresorer

Suport a la Junta Directiva:

Alex Díaz
Joan Manel Riera
Joan Solé
Lara Sainz

Laura de la Orden
Marina Barroso
Mireia Abril
Núria Cruset

Equip tècnic

América Sáez

Secretaria tècnica

Núria Bentoldrà

Tècnica de projectes i comunicació

David Vergés

Tècnic de projectes

Laura López

Tècnica referent del projecte Aula Ambiental Bosc Turull

Silvia Pineda

Suport a l’Aula Ambiental Bosc Turull

Grups de treball

Consell de centres i entitats membres

Formació

Parcs Naturals de Catalunya

Professionalització

Congrés Nacional d’Educació Ambiental

Economia Social i Solidària (ESS)

Aula Ambiental Bosc Turull

Sortides

Entitats sòcies

Col·laboracions

La Societat Catalana d’Educació Ambiental forma part de diverses entitats de segon nivell i
col·labora en projectes i esdeveniments en els que l’educació ambiental hi forma part:

Congrés socioambiental de Catalunya
CST- Centre per a la Sostenibilitat Ambiental
Mapa Barcelona+sostenible
Xarxa d'Educació Pirineus Vius (Pyrenees Vivants)
Xarxa per a la Conservació de la Natura

Transparència

En aquesta secció, reafirmem el nostre compromís amb la transparència i la rendició de comptes. Aquí trobareu informació rellevant sobre la nostra governança, finances, projectes i altres aspectes importants de la nostra activitat. Estem encantats de compartir aquesta informació perquè pugueu conèixer millor la nostra feina i els resultats que obtenim.

Per a suggeriments, dubtes o aclariments, podeu contactar amb nosaltres al 93 213 39 45 o enviar-nos un correu electrònic a scea@scea.cat.

Estatuts
Balanç social 2021
Memòria 2022
Memòries anteriors
Protocol de funcionament dels grups de treball
Protocol de representació

Material gràfic

Logotip color (PNG)

Logotip 1 tinta (PNG)

Logotip negatiu color (PNG)

Logotip negatiu (PNG)

Logotip vectorial color (EPS)