La Societat Catalana d’Educació Ambiental és una associació creada l’any 1985 per tal d’impulsar una educació renovada que contempli la problemàtica socio-ambiental i alhora contribueixi a formar a una ciutadania capaç d’analitzar-la i de donar-hi respostes.

Des dels seus inicis ha impulsat projectes de treball compartits, interdisciplinars i distribuïts per tot el territori català.

Agrupa professionals i persones interessades en el món de l’educació ambiental, de perfils i àmbits laborals molt diversos i amb l’objectiu comú de treballar per la sostenibilitat des de l’educació.

Què es proposa?

  • Estimular, promoure i difondre recerques, estudis i activitats relacionades amb l’Educació Ambiental, per tal de progressar en el seu desenvolupament
  • Cercar i consolidar punts de referència en Educació Ambiental
  • Debatre objectius i estratègies, experiències i resultats
  • Facilitar la publicació i la difusió de bibliografia i recursos
  • Millorar la formació dels educadors ambientals
  • Afavorir xarxes d’intercanvi d’experiències per assolir un enriquiment personal i institucional
Fes un cop d’ull a…

Com ens organitzem

El màxim òrgan de govern de l’entitat és l’Assemblea General de socis i sòcies, que es reuneix ordinàriament un cop l’any (com a mínim) per aprovar la composició de la Junta Directiva, els pressupostos, el pla estratègic i les activitats de l’associació. La Junta és l’encarregada de vetllar pel compliment de les finalitats de la SCEA. L’equip tècnic és el grup de persones encarregades de dinamitzar la SCEA i de portar a terme els projectes.

Junta Directiva

Junta Directiva

Núria Canals

Presidenta

Hèctor Pérez

Tresorer

Suport a la Junta Directiva:

Alex Díaz
Gisela Picanyol
Hilda Weissmann
Idoia Perera (Espai Ambiental Cooperativa)
Irene Cervera (Animal Latitude)

Joan Manel Riera (Escola Natura Corredor)
Joan Solé
Laura de la Orden (MEL Educació Ambiental)
Lluís Pagespetit (Viladrau Educació)
Marina Barroso

Mireia Abril
Màrian Navarro
Núria Cruset
Ricard Puig

Equip tècnic

Ruth Moqueria

Administració i Secretaria tècnica

David Vergés

Tècnic de projectes

Laura López

Tècnica projecte Aula Ambiental Bosc Turull

Aïda Vilaró

Tècnica projecte Aula Ambiental Bosc Turull

Oriol Porcel

Coordinador

Grups de treball

Consell de centres i entitats membres

Formació

Parcs Naturals de Catalunya

Professionalització

Congrés Nacional d’Educació Ambiental

Economia Social i Solidària (ESS)

Aula Ambiental Bosc Turull

Sortides

Entitats sòcies

Col·laboracions

La Societat Catalana d’Educació Ambiental forma part de diverses entitats de segon nivell i
col·labora en projectes i esdeveniments en els que l’educació ambiental hi forma part:

Congrés socioambiental de Catalunya
CST- Centre per a la Sostenibilitat Ambiental
Mapa Barcelona+sostenible
Xarxa d'Educació Pirineus Vius (Pyrenees Vivants)
Xarxa per a la Conservació de la Natura

Transparència

En aquesta secció, reafirmem el nostre compromís amb la transparència i la rendició de comptes. Aquí trobareu informació rellevant sobre la nostra governança, finances, projectes i altres aspectes importants de la nostra activitat. Estem encantats de compartir aquesta informació perquè pugueu conèixer millor la nostra feina i els resultats que obtenim.

Per a suggeriments, dubtes o aclariments, podeu contactar amb nosaltres al 93 213 39 45 o enviar-nos un correu electrònic a scea@scea.cat.

Estatuts
Balanç social 2021
Memòria 2022
Memòries anteriors
Protocol de funcionament dels grups de treball
Protocol de representació

Material gràfic

Logotip color (PNG)

Logotip 1 tinta (PNG)

Logotip negatiu color (PNG)

Logotip negatiu (PNG)

Logotip vectorial color (EPS)