Fes-te soci o sòcia!

Només cal que omplis el formulari d’inscripció

Unir-te a la SCEA com a persona individual és una gran oportunitat per aprofundir en la teva formació en educació ambiental, ampliar la teva xarxa professional i participar activament en la gestió d’una entitat que treballa per a la sostenibilitat des de l’educació ambiental.

Uneix-te a la SCEA i et beneficiaràs de moltes avantatges:

 • Tindràs accés als serveis exclusius que l’entitat ofereix als seus associats

 • Gaudiràs d’inscripció prioritària i avantatges econòmics en activitats formatives o d’intercanvi organitzades per l’entitat

 • Podràs formar part dels grups de treball i tindràs oportunitats de treballar en xarxa amb altres professionals del sector

 • Figuraràs com a membre paritari/ària de la Societat Balear d’Educació Ambiental

 • Podràs col·laborar en la creació de materials de referència per al sector

 • Podràs consultar la biblioteca de la SCEA

 • Rebràs informació mensual sobre les activitats de l’entitat i l’actualitat del sector

 • Podràs intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’entitat, d’acord amb les normes legals i estatutàries

 • Podràs optar a l’elecció de llocs de representació o per exercir càrrecs directius, el que et permetrà participar activament en la gestió de l’entitat

 • Podràs exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot allò que consideris que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics

 • Podràs assistir a l’Assemblea General amb veu i vot

 • Tindràs un exemplar dels estatuts de l’entitat

 • Seràs escoltat/da prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries

 • Podràs sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’associació

Fes-te soci/a!

Formulari d’adhesió de persones físiques

També pots fer-te entitat sòcia!

El procediment per a l’adhesió d’entitats a la SCEA consta de tres passos:

 1. Revisar si es compleixen els criteris d’adhesió
 2. Omplir el formulari
 3. Descarregar la sol·licitud d’adhesió i enviar-la degudament omplerta i signada a la secretaria de la SCEA: scea@scea.cat.

La documentació rebuda serà revisada per l’òrgan de govern corresponent de la SCEA, que emetrà la resolució definitiva.

 • Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas
 • Fer ús dels serveis exclusius per als associats que l’entitat estableixi o tingui a la seva disposició: accés a la borsa d’ofertes laborals, publicació d’activitats de forma destacada a l’agenda d’Educació Ambiental de Catalunya i participació en les iniciatives de promoció de les entitats sòcies.
 • Inscripció prioritària i avantatges econòmics en activitats formatives o d’intercanvi organitzades per l’entitat.
 • Formar part dels grups de treball i gaudir d’oportunitats de treball en xarxa.
 • Preferència en l’adjudicació de projectes per al compliment dels objectius de l’entitat
 • Consultar la biblioteca de la SCEA.
 • Rebre informació mensual sobre les activitats de l’entitat i l’actualitat del sector
 • Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’entitat, d’acord amb les normes legals i estatutàries
 • Ser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries
 • Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot allò que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics
 • Assistir a l’Assemblea General amb veu i un sol vot
 • Tenir un exemplar dels estatuts
 • Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’associació
 • Col·laborar en la creació de materials de referència per al sector
 • Disposar del reconeixement i del logotip de l’entitat per utilitzar als propis documents de comunicació, com a entitat adherida de la SCEA
 • Conèixer, comprometre’s i participar activament per assolir les finalitats de l’entitat, ja sigui participant en òrgans, activitats i iniciatives, compartint informació i coneixements rellevants o promovent millores i enxarxament dins del sector. La vostra participació és clau per al nostre èxit col·lectiu!
 • Contribuir al sosteniment financer de l’entitat mitjançant el pagament de la quota establerta de 120€ anuals
 • Complir els estatuts i acceptar els acords i resolucions dels òrgans de govern
 • Cooperar i complir els deures de qualsevol càrrec assumit voluntàriament. La vostra dedicació i implicació són essencials per al bon funcionament de l’entitat
 • Donar a la biblioteca de la SCEA un mínim d’un exemplar de qualsevol material produït. Això ens ajuda a enriquir el nostre fons documental i a compartir coneixement amb altres membres de l’entitat
 • Notificar a l’entitat de qualsevol canvi d’adreça, telèfon, domiciliació bancària i altres. Això ens ajuda a mantenir-nos en contacte i a garantir que puguis seguir gaudint dels avantatges de la teva pertinença a la SCEA
Criteris d’adhesió
Sol·licitud d’adhesió
Fes-te entitat soci/a!

Formulari d’adhesió d’entitats