Els grups de treball de la SCEA estan formats per socis i sòcies que, de forma voluntària, participen en espais de reflexió, trobada i debat sobre diferents projectes que entoma l’entitat o bé que són d’interès pel conjunt de socis i sòcies.

Hi ha grups que estan actius de forma permanent i d’altres que s’activen puntualment segons necessitats o demandes. La participació en els grups de treball varia segons l’organització del propi grup, si bé és cert que s’adapten a les necessitats pròpies dels membres que el composen (normalment són trobades virtuals i, puntualment, presencials)

Actualment els grups en actiu són els següents:

Atenció! Grups pendents d’actualitzar. Excepcionalment, consulta els grups actius a través d’aquest document. Si tens interès en participar en algun d’aquests grups, escriu a scea@scea.cat

Formació

Aquest grup de treball, té la tasca d’assessorar en l’àrea de formació de la SCEA, vetllant per la qualitat dels programes i accions, podent incidir en el disseny, seguiment i avaluació d’aquestes. Per altra banda també té en compte que l’oferta formativa de la SCEA respongui a les necessitats reals del col·lectiu de professionals de l’educació ambiental, i sigui alhora innovadora, tractant temes encara poc explorats i d’actualitat.

Professionalització

Té la finalitat de vetllar per les qüestions relacionades amb la professionalització de l’Educació Ambiental.

L’objectiu és informar, resoldre dubtes i aportar recursos sobre aquesta qüestió, així com implicar-se perquè les persones que es dediquen a l’Educació Ambiental tinguin una bona qualificació professional, condicions laborals etc…

Entitats membres i
Consell de Centres

Aquest grup de treball el composa un conjunt de socis i sòcies que tenen equipaments o empreses d’educació ambiental. Eventualment es fan reunions per unificar criteris, fer front conjuntament davant problemes comuns, i qüestions que puguin anar sorgint.

Aula ambiental
Bosc Turull

Aquest grup té la funció d’assessorar a la coordinació del projecte. Realitza aportacions al programa d’activitats trimestral proposat per la persona coordinadora, i també assessora davant algunes situacions o decisions a prendre relacionades amb la gestió del bosc, el funcionament de l’equipament i la coordinació dels col·lectius i entitats que en fan ús.

Sortides

El Grup de Treball sortides organitza tres sortides a l’any per tal de conèixer experiències d’Educació Ambiental a diferents zones del territori.

Emergència climàtica
(incidència política)

Properament! L’objectiu de treball d’aquest grup serà crear el discurs de la SCEA envers aquesta problemàtica, i afrontar les peticions que arribin a l’entitat referent a la temàtica. 

Atenció a les noves
persones sòcies

Properament! Aquest grup de treball, tindrà la tasca de donar la benvinguda als nous socis i sòcies i orientar-los perquè trobin el seu espai dins l’entitat. Part de les activitats que realitzarà és la d’elaborar una ponència per la presentació de la SCEA i organitzar xerrades als diferents cicles, graus i màsters per tal de captar nous possibles socis, així com oferir un espai virtual periòdic per a atendre inquietuds i afavorir l’intercanvi i la relació entre els socis i sòcies. 

Vols participar en un
Grup de Treball de la SCEA?

Fes-te soci o sòcia i ajuda’ns a fer crèixer l’entitat.