La Rectoria, Centre d’atenció als visitants de la Muntanya d’Alinyà