Inici > Què fem? > Formació > Formació per a professorat: Educació Ambiental com a eina per a la transició ecosocial

Formació per a professorat: Educació Ambiental com a eina per a la transició ecosocial

Curs reconegut pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya

Des de la SCEA oferim una segona edició de la formació per a professorat que aborda la transició ecosocial des de l’educació ambiental. És una activitat reconeguda pel Departament d’Educació com a formació permanent del professorat i subvencionat 100% amb el suport del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.

L’eix principal del curs és reflexionar sobre el paper de l’educació ambiental en un context d’emergència climàtica i oferir eines al professorat per sensibilitzar a l’alumnat dels conflictes socioambientals i promoure canvis en les seves accions quotidianes. A més, coneixerem conflictes d’injustícia socioambiental i proposarem algunes alternatives i projectes que en donen resposta. 

Programa del curs: L´EDUCACIÓ AMBIENTAL COM A EINA PER LA TRANSICIÓ ECO SOCIAL

Destinataris i destinatàries

Aquest curs està dirigit principalment a persones docents del nivell educatiu de secundària, així com a educadores ambientals, formadores, docents i altres agents de canvi. És important destacar que és necessari que els participants tinguin una titulació adequada per exercir la docència, com ara un màster de professorat, CAP (Certificat d’Aptitud Pedagògica), entre d’altres, en el cas que vulgui obtenir un certificat avalat pel Departament d’Educació. En cas que no es tingui una titulació oficial de docència, es donarà un certificat d’assistència emès per l’entitat.

Objectius

Al finalitzar la formació, els participants adquiriran les següents capacitats:

  • Abordar la transició ecosocial des de l’educació ambiental: Estaran preparats per integrar els principis de la transició ecosocial en les seves pràctiques educatives dins del camp de l’educació ambiental. Seran conscients de la importància de fomentar una visió holística i sostenible de la relació entre l’ésser humà i el medi ambient.
  • Incorporar les dimensions socioeconòmiques a l’anàlisi de la crisi ambiental: Seran capaços d’analitzar la crisi ambiental des d’una perspectiva més àmplia, tenint en compte les dimensions socioeconòmiques que contribueixen a aquesta situació. Comprendran com factors com la desigualtat social, els sistemes econòmics i les pràctiques de consum influeixen en la crisi ambiental.
  • Reflexionar sobre el paper de l’educació ambiental en un context d’emergència climàtica: Entendran el seu rol com a agents de canvi i la importància de promoure la consciència ambiental i l’acció sostenible per abordar aquesta crisi.
  • Coneixer casos i conflictes d’injustícia socioambiental i possibles alternatives: Seran capaços de comprendre aquests casos i explorar alternatives i solucions per abordar-los des de l’educació ambiental. Estaran equipats per promoure la justícia i la sostenibilitat en el seu àmbit educatiu i més enllà.

Aquestes capacitats adquirides permetran als participants aplicar una perspectiva més completa i compromesa envers la transició ecosocial i fomentar un canvi positiu envers els reptes ambientals actuals.

Metodologia prevista

El curs consta de 6 sessions en línia que segueixen una metodologia específica. Cada sessió està dividida en dues parts clarament diferenciades, una de teòrica i una altra de pràctica. La part teòrica de cada sessió introdueix els conceptes clau mitjançant exposicions, però també es dóna importància a la participació dels participants mitjançant preguntes i debats. La segona part de cada sessió es centra en explorar com aplicar aquests conceptes a l’aula. Ponents amb una estreta vinculació amb el món educatiu proposen metodologies i aporten exemples pràctics per treballar els continguts amb els i les alumnes. Aquesta part de les sessions promou una participació activa del professorat mitjançant dinàmiques de grup, jocs de rol i altres activitats.

La setena sessió es realitza en format presencial i té un format especial. Durant aquesta sessió, els participants presenten els recursos educatius que han desenvolupat de manera autònoma al llarg del curs. Es destina un espai per a preguntes i debat, permetent a tots els participants compartir les seves opinions i suggeriments.

Durant tot el curs, les sessions estan dinamitzades per dues formadores que estaran presents de manera constant. A més de facilitar les sessions, aquestes formadores també s’encarreguen de donar suport i tutoritzar el treball autònom dels participants.

Durada

El curs té una durada de 30 hores, amb 15 hores en línia, 5 hores presencials i 10 hores de treball autònom tutoritzat.

Docents

Coordinadores i responsables de l’avaluació: Mercè Jané i Pati Homs

Avaluació

Es realitzarà una avaluació exhaustiva del curs, que inclourà els següents aspectes:

  • Avaluació inicial: Abans de començar el curs, es realitzarà un qüestionari en línia per a avaluar els coneixements previs dels participants.
  • Avaluació de seguiment: Durant el curs, es recopilarà informació mitjançant qüestionaris formatius per avaluar el grau de satisfacció dels participants amb la formació. Aquesta avaluació de seguiment permetrà fer ajustos i millorar la qualitat del curs en temps real.
  • Avaluació final: Al final del curs, es realitzarà una avaluació per avaluar l’aproveitament de la formació. Aquesta avaluació tindrà en compte la participació activa dels participants, el seguiment de les sessions i les activitats pràctiques realitzades durant el curs.

A més, es farà un seguiment de l’assistència de cada participant a les sessions del curs. Això ajudarà a mesurar l’implicació i compromís dels participants en la formació.

Pel que fa a l’avaluació conceptual de la formació, aquesta es basarà en el seguiment de les activitats pràctiques realitzades durant les sessions. A més, cada participant haurà d’elaborar i presentar una unitat didàctica o recurs educatiu per treballar la transició ecosocial a l’aula. Aquesta presentació es realitzarà durant l’última sessió del curs, i servirà com a indicador del nivell d’assimilació i aplicació dels continguts apresos.

Requisits per a la certificació

Els criteris d’avaluació del curs són els següents:

  • Assistència: Es requerirà una assistència mínima del 80% de les hores del curs per a poder obtenir el certificat de finalització.
  • Aprofitament: Es valorarà positivament la realització satisfactòria de totes les tasques planificades durant el curs. Aquesta valoració es basarà en l’aplicació adequada dels continguts apresos i la qualitat de les tasques realitzades.
  • Qüestionari de satisfacció: Es demanarà als participants que responguin a un qüestionari de satisfacció al final del curs. Aquest qüestionari té com a objectiu recollir opinions i retroalimentació sobre l’experiència de formació. Les respostes proporcionades seran tingudes en compte per a millorar futurs cursos i adaptar-los a les necessitats dels participants.

L’acompliment satisfactori d’aquests criteris serà determinant per a l’obtenció del certificat de finalització del curs.

Cost

Aquesta és una formació 100% subvencionada amb el suport del Servei d’Educació Ambiental del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, de la Generalitat de Catalunya.

Inscripció

Per a inscriure’t al curs, si us plau, omple el formulari adjunt i la teva plaça serà confirmada mitjançant un correu electrònic. Cal tenir en compte que les places són limitades a un màxim de 25 persones, i s’atorgaran per ordre d’inscripció fins que s’omplin totes les places. Donarem prioritat a les sòcies i socis de la SCEA.

És important destacar que aquesta formació és subvencionada, però la seva realització té un cost. Per això, us demanem el vostre compromís en participar activament al curs o en informar-nos amb antelació si no podeu assistir. Això ens permetrà oferir la plaça a una altra persona interessada en el cas que no pugueu assistir. Agraïm la vostra col·laboració en aquest aspecte.

Informació pràctica

On?

6, 10, 12, 17, 19 i 20 de juliol de 15:30 a 18:00 h en línia 24 de juliol de 15:30 h a 20:30 h a la seu de la Societat Catalana d’Educació Ambiental - Passeig Turull 2, 08023 Barcelona (L3 Metro Vallcarca)

Per apuntar-se, només cal omplir el formulari d'inscripcions que trobareu al final de la pàgina

Quan?

6, 10, 12, 17, 19, 20 i 24 de juliol

Organitza
Amb el suport de: