Inici > Recursos > Ofertes laborals > Busquem professionals de l’educació ambiental o entitats sòcies de la SCEA, que puguin col·laborar amb l’execució del projecte d’Elaboració d’una proposta didàctica sobre una problemàtica comuna als Espais Naturals Protegits de Catalunya.

Busquem professionals de l’educació ambiental o entitats sòcies de la SCEA, que puguin col·laborar amb l’execució del projecte d’Elaboració d’una proposta didàctica sobre una problemàtica comuna als Espais Naturals Protegits de Catalunya.

Descripció de l’oferta

Es tracta d’un projecte a realitzar en el marc de l’ajut rebut des del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. En aquest ajut s’han marcat uns objectius estratègics per tal enfortir el sector, situar l’educació ambiental com a vector pel canvi socioambiental, donar visibilitat a la SCEA com a entitat de referència, treballar per la professionalització de l’educació ambiental, la seva formació i promoure aliances amb diferents àmbits i sectors socioeconòmics. Aquest projecte forma part les accions que es porten a terme dins l’àmbit d’actuació; Crear, dinamitzar i fer el seguiment del desenvolupament de l’Educació Ambiental en el conjunt dels Espais Naturals Protegits de Catalunya, lligat amb aquest àmbit d'actuació hi ha l’objectiu de Elaborar propostes didàctiques sobre problemàtiques comunes als ENPE’s. La idea és crear una proposta didàctica sobre alguna de les problemàtiques compartides entre els espais naturals, aquest proposta s’ha de poder exportar amb facilitat a la realitat de cada Espai Natural Protegit.

TASQUES A DESENVOLUPAR: 1. Disseny i execució de les dinàmiques que es portaran a terme durant una trobada tècnica entre proveïdors i tècnics dels ENP. 2. Identificació d’una problemàtica comuna a tots els Parcs. 3. Elaboració document de problemàtiques i necessitats comunes entre ENP. 4. Estudi de la temàtica escollida i de materials didàctics ja existents. 5. Dinamització del grup de treball per elaborar la proposta didàctica. 6. Disseny de la proposta. 7. Presentació de la proposta

Societat Catalana d'Educació Ambiental

Dedicació / Horari
PERFIL BUSCAT:
Professional de l’educació ambiental o entitat sòcia de la SCEA amb experiència en assessorament i suport en temes d’educació ambiental, així com en dinamització de grups, treball en xarxa i disseny de materials didàctics.
Persona/es amb iniciativa, pro activitat i flexibilitat. Capacitat d'organització, planificació i de realitzar les tasques de forma autònoma.
Persona/es dinàmica i amb bones habilitats comunicatives. Capacitat de redacció de documentació.
Experiència en disseny de materials didàctics.
Experiència realitzar activitats en Espais Naturals protegits.

Data límit diumenge 23 d’abril a les 00h.
De l’24 al 28 d’abril es resoldrà el procés i es notificarà la resolució a totes les candidatures
Municipi (lloc de treball)
Teletreball. Reunions presencials si s’escau a l’Aula Ambiental Bosc Turull (Barcelona).
Durada aproximada
DATA LÍMIT D’ENTREGA: 1 d’octubre de 2023. (amb revisions periòdiques a decidir en la planificació del projecte)
Retribució anual bruta
PRESSUPOST PER A LA REALITZACIÓ DE L'ENCÀRREC: 4.900,50 € (IVA inclòs). Pagament a través de factura. La impressió dels materials van a càrrec de la SCEA.

Requisits del candidat

Formació
  • Curs Guia Intèrpret de la Natura
  • Cicle Formatiu de Grau Superior d'Educació i Control Ambiental
  • Llicenciatura o grau en Biologia
  • Llicenciatura o grau en Ciències Ambientals
Idiomes
  • Català
  • Castellà
Altres requisits
REQUISITS INDISPENSABLES:
● Nivell alt de català i castellà (parlat i escrit).
● Experiència en disseny de materials didàctics.
● Experiència en redacció de documentació i elaboració d’informes.
● Experiència en dinamització i treball en línia (plataforma Zoom, Teams, etc.)
● Experiència d'almenys 3 anys en:
-Disseny i elaboració de programes d'educació ambiental.
-Disseny i elaboració de recursos i contingut d’educació ambiental per a Parcs Naturals o espais naturals protegits.
-Dinamització de grups i treball en xarxa
● Coneixements en educació ambiental i en el sector de l’educació formal.
● Soci/a de la SCEA.

ES VALORARÀ:
● Coneixement del Pla estratègic d'educació i voluntariat ambiental per als Parcs Naturals de Catalunya
● Experiència en Parcs Naturals a nivell d'assessorament, gestió de programes i activitats.
● Proposta tècnica presentada: planificació i metodologia
Experiència professional requerida

Societat Catalana d'Educació Ambiental

Dedicació / Horari
PERFIL BUSCAT:
Professional de l’educació ambiental o entitat sòcia de la SCEA amb experiència en assessorament i suport en temes d’educació ambiental, així com en dinamització de grups, treball en xarxa i disseny de materials didàctics.
Persona/es amb iniciativa, pro activitat i flexibilitat. Capacitat d'organització, planificació i de realitzar les tasques de forma autònoma.
Persona/es dinàmica i amb bones habilitats comunicatives. Capacitat de redacció de documentació.
Experiència en disseny de materials didàctics.
Experiència realitzar activitats en Espais Naturals protegits.

Data límit diumenge 23 d’abril a les 00h.
De l’24 al 28 d’abril es resoldrà el procés i es notificarà la resolució a totes les candidatures
Municipi (lloc de treball)
Teletreball. Reunions presencials si s’escau a l’Aula Ambiental Bosc Turull (Barcelona).
Durada aproximada
DATA LÍMIT D’ENTREGA: 1 d’octubre de 2023. (amb revisions periòdiques a decidir en la planificació del projecte)
Retribució anual bruta
PRESSUPOST PER A LA REALITZACIÓ DE L'ENCÀRREC: 4.900,50 € (IVA inclòs). Pagament a través de factura. La impressió dels materials van a càrrec de la SCEA.