Inici > Recursos > Ofertes laborals > Col·laboradors/es docents per al curs 2023-2024

Col·laboradors/es docents per al curs 2023-2024

Descripció de l’oferta

El/la consultor/a (professor/a col·laborador/a) en un entorn d'aprenentatge virtual és la persona que presenta, guia, planifica, estimula, orienta, dinamitza, cohesiona i avalua els processos d'aprenentatge de l'estudiant a través d’una actitud proactiva. La funció del consultor/a (professor/a col·laborador/a) implica accions relacionades amb l'atenció docent individualitzada i col·lectiva dels estudiants, el seguiment del seu aprenentatge durant el semestre.. Així doncs, el/la consultor/a (professor/a col·laborador/a) s'ocuparà de resoldre dubtes, proposar exemples i aclariments addicionals que facilitin la comprensió de la matèria per part de l'estudiant, dinamitzar els debats i proposar la participació en els fòrums, corregir les proves d'avaluació, donar feedback per a facilitar el procés d'aprenentatge de l'estudiant, etc.

El/la tutor/a acull el nou estudiant, l'orienta acadèmicament en tots els aspectes relacionats amb el programa formatiu i li dóna suport en el desenvolupament d'habilitats per a moure's amb la màxima eficàcia pel Campus Virtual. Així mateix, el/la tutor/a introdueix l'estudiant en el conjunt d'eines i recursos que li proporciona l'entorn virtual d'aprenentatge de la UOC, perquè en pugui obtenir, com més aviat millor, el màxim rendiment. També l'ajuda a conèixer la gamma d'oportunitats que la vida universitària posa al seu abast. En definitiva, facilita la integració de l’estudiant a la comunitat universitària d'una manera personalitzada.

A més, el tutor realitza el seguiment de l’activitat acadèmica de l’estudiant, li dóna orientacions generals i l’aconsella, de forma individualitzada, sobre el progrés dels seus estudis durant el procés formatiu vinculat a la universitat. També resol els dubtes o consultes que l’estudiant li pugui formular.

Universitat Oberta de Catalunya

Dedicació / Horari
Indefinit
Municipi (lloc de treball)
Barcelona

Requisits del candidat

Formació
  • Altres
Formació altres
Titulació acadèmica universitària vinculada a l'àrea de coneixement en que es vulgui col·laborar.
Idiomes
  • Català
  • Castellà
Altres requisits
● Experiència docent i/o professional en els últims 3 anys vinculada a l'àrea de coneixement en que es vulgui col·laborar.
● Excel·lent nivell de l’idioma en que s’impartirà la docència.
● Disposar d'una activitat laboral principal i coneixements d'ofimàtica a nivell d'usuari i d'Internet.
Experiència professional requerida

Universitat Oberta de Catalunya

Dedicació / Horari
Indefinit
Municipi (lloc de treball)
Barcelona