Inici > Recursos > Ofertes laborals > Consultor/a –Canvi Climàtic

Consultor/a –Canvi Climàtic

Descripció de l’oferta

Què faràs en el teu dia a dia? Desenvolupar, executar i donar suport a l’equip consultor sènior i a l’equip mànager en la redacció i elaboració: o D’inventaris d’emissions a nivell municipal, regional, sectorial o nacional (cerca i anàlisis de dades). o D’estratègies de mitigació i adaptació al canvi climàtic. o De plans territorials de transició energètica. o De plans d’adaptació al canvi climàtic (PACC) o plans d’acció per a l’energia sostenible i el clima (PAESC). o D’estudis de vulnerabilitat i riscos al canvi climàtic a nivell territorial. o De projectes de reducció d’emissions (Projectes Clima, VCS i/o Gold Standard) o NAMA (Nationally Appropriate Mitigation Actions). Supervisar els lliuraments de l’equip consultor junior i realitzar la tutoria en el procés de benvinguda de consultors júnior o d’estudiants en pràctiques, si s’escau. Participar en l'elaboració d'ofertes i detectar noves oportunitats de continuïtat amb el client. Buscar i contactar per sol·licitar i gestionar pressupostos amb els proveïdors. Consolidar la transferència de coneixements, la metodologia i la política de l’empresa. Detectar millores dels processos i proposar mesures de correcció per a la millora contínua. Altres tasques derivades de les necessitats dels projectes.

Anthesis Lavola

Dedicació / Horari
Treballa a jornada completa amb un horari flexible (8-9h a 17-18h) i els divendres gaudeix d’una jornada intensiva (8-15h).
Municipi (lloc de treball)
Barcelona
Retribució anual bruta
24.000€ - 30.000€

Requisits del candidat

Formació
  • Llicenciatura o grau en Biologia
  • Llicenciatura o grau en Ciències Ambientals
  • Altres
Formació altres
Formació universitària en: Ciències ambientals, Biologia, Biologia Ambiental, Geografia, Enginyeria Forestal, Enginyeria de l’energia, Enginyeria ambiental, Ciències del Mar o titulació similar.
Idiomes
  • Anglès
  • Català
  • Castellà
Altres requisits
Valorem l’experiència a partir de 2 anys en:
o Consultoria i coneixements propis del sector en canvi climàtic a nivell territorial (Mitigació i adaptació al Canvi Climàtic, Anàlisis de
Riscos i Oportunitats, CDP, Inventari d’emissions de GEH d’acord a l’IPCC...).
o Recerca d'informació, gestió de la informació i redacció.
o Projectes internacionals.

Valorarem també:
o Màster o Postgrau o Doctorat en: Canvi Climàtic; Enginyeria Ambiental; Transició Energètica; Ciències del Clima: Meteorologia;
Oceanografia Física i Canvi Climàtic; Carboni i Recursos Hídrics o titulació similar.
o Formació en riscos climàtics.

Les teves competències i habilitats:
o Identificació i compromís amb els valors de l’empresa.
o Flexibilitat i alta adaptabilitat al canvi.
o Proactivitat i empoderament personal..
o Intel·ligència emocional.
o Orientació comercial.
o Treball en equip i cooperació.
o Iniciativa, planificació i orientació a l’assoliment d’objectius.
Experiència professional requerida

Anthesis Lavola

Dedicació / Horari
Treballa a jornada completa amb un horari flexible (8-9h a 17-18h) i els divendres gaudeix d’una jornada intensiva (8-15h).
Municipi (lloc de treball)
Barcelona
Retribució anual bruta
24.000€ - 30.000€