Inici > Recursos > Ofertes laborals > COORDINADOR/A DE L’EQUIPAMENT AULA AMBIENTAL BOSC TURULL

COORDINADOR/A DE L’EQUIPAMENT AULA AMBIENTAL BOSC TURULL

Descripció de l’oferta

La Societat Catalana d’Educació Ambiental obre convocatòria per a la selecció d’una persona destinada a la coordinació i gestió de l’Aula Ambiental Bosc Turull, en motiu de substitució per maternitat. L’equipament municipal està centrat en la millora de la biodiversitat urbana i en la promoció de pràctiques comunitàries de sostenibilitat, reforçant i potenciant l’encreuament entre l’eix social i l’ambiental.

FUNCIONS I TASQUES A DESENVOLUPAR:

● Dinamització i gestió de l’Aula Ambiental Bosc Turull i del seu projecte educatiu.

● Atenció al públic.

● Elaboració del programa d’activitats.

● Dinamització comunitària i coordinació dels col·lectius vinculats a l’equipament.

● Coordinació del projecte de compostatge comunitari.

● Suport i assessorament pedagògic als centres educatius participants.

● Gestió d’inscripcions, preparació, suport i seguiment de les activitats.

● Comunicació i difusió (newsletter, gestió xarxes socials, creació notes de premsa, relació amb mitjans de comunicació).

● Reunions de coordinació amb l'equip de treball, la XEAB (Xarxa d’Equipaments d’EA de Barcelona) i l’Administració.

● Seguiment comptable i administratiu del projecte.

● Elaboració de memòries tècniques, justificacions comptables i indicadors.

● Resolució de possibles incidències.

● Preparació, redacció i presentació de projectes que complementin l’activitat de l’equipament.

● Participació en el desenvolupament de les línies de treball de la SCEA.

PROCÉS DE SELECCIÓ

Les persones interessades han d'enviar un correu electrònic a scea@scea.cat, a l’assumpte especificar: Procés de selecció AABT, amb el currículum, algun contacte per a demanar referències, i una carta de motivació expressant el seu interès i justificant que es compleix amb el perfil que es demana. Data límit per entregar les candidatures: 18 d’abril, inclòs

Societat Catalana d'Educació Ambiental

Dedicació / Horari
CONDICIONS LABORALS:
Jornada: 34 h setmanals (de dimarts a divendres matí, dimecres tarda i dissabtes matí, 2 al mes).
Municipi (lloc de treball)
Aula Ambiental Bosc Turull (Passeig Turull, 2. Barcelona).
Durada aproximada
4 mesos amb possibilitat d'ampliació.
Retribució anual bruta
Sou brut 1.858, 54€/ mes

Requisits del candidat

Formació
  • Llicenciatura o grau en Biologia
  • Llicenciatura o grau en Ciències Ambientals
  • Llicenciatura o grau en Pedagogia o altres afins
Idiomes
  • Català
  • Castellà
Altres requisits
PERFIL BUSCAT:

● Llicenciatura universitària o Grau equivalent preferentment en Ciències Ambientals o Biologia, o bé en ciències socials, pedagogia o ciències de l’educació.
● Formació addicional en l’àmbit de l’educació ambiental, la participació ciutadana i el treball comunitari.
● Coneixements d’ofimàtica i comunicació (paquet office, gestors de continguts web, Internet i xarxes socials).
● Experiència contrastable en gestió i dinamització d’equipaments o entitats d’EA i en programació, planificació i coordinació d’activitats d’EA.
● Experiència en treball comunitari i desenvolupament d’iniciatives socioambientals.
● Experiència en redacció de memòries, informes, pressupostos i justificacions.
● Idiomes: Domini del català i el castellà tant parlat com escrit.
● Competències: Flexibilitat i bon tracte al públic. Capacitat organitzativa, de gestió i coordinació. Iniciativa, creativitat i autonomia. Persona polivalent i proactiva. Bones habilitats comunicatives i de mediació/resolució de conflictes, capacitat de presa de decisions i de treball en equip.

ES VALORARÀ
● Ser soci/a de la SCEA.
● Experiència i coneixement del tercer sector social, ambiental i de l’economia social i solidària.
● Coneixement i participació en projectes associatius i comunitaris relacionats amb la sostenibilitat.
● Coneixement del territori i dels col·lectius del barri (Vallcarca) i districte (Gràcia).
● Coneixements sobre temàtiques relacionades amb la sostenibilitat a la ciutat, especialment sobre biodiversitat urbana i agroecologia urbana.
● Altres idiomes.
● Flexibilitat, bon tracte en l’atenció al públic i capacitat de treball en equip
Experiència professional requerida

Societat Catalana d'Educació Ambiental

Dedicació / Horari
CONDICIONS LABORALS:
Jornada: 34 h setmanals (de dimarts a divendres matí, dimecres tarda i dissabtes matí, 2 al mes).
Municipi (lloc de treball)
Aula Ambiental Bosc Turull (Passeig Turull, 2. Barcelona).
Durada aproximada
4 mesos amb possibilitat d'ampliació.
Retribució anual bruta
Sou brut 1.858, 54€/ mes