Inici > Recursos > Ofertes laborals > Coordinador/a delegació de Justícia Alimentària a Catalunya

Coordinador/a delegació de Justícia Alimentària a Catalunya

Descripció de l’oferta

El perfil requereix d’una persona amb experiència en la coordinació d’accions d’una delegació territorial d’una organització estatal amb capacitat per les relacions humanes, representació institucional, l’objectiu de consensos i el treball en equip i flexibilitat. A la vegada es busca una persona amb capacitat per desenvolupar programes i projectes relacionats amb l’enfortiment d’organitzacions de la societat civil.

FUNCIONS COORDINACIÓ DE LA DELEGACIÓ - Coordinar l’elaboració de l’estratègia pròpia de l’organització a Catalunya (anual i estratègica) en el marc de l’estratègia global de l’organització, així com coordinar i implementar aquesta. - Identificar les àrees de treball dins l’estratègia de l’organització per desenvolupar a Catalunya, així com aconseguir fons per a la seva realització. - Identificació i participació en les xarxes estratègiques per a aconseguir els objectius de l’organització al territori. - Donar suport a l’articulació de xarxes i enfortiment d’actores claus a Catalunya. - Representar a l’organització davant les Administracions Públiques, institucions, etc. respectant les directrius i l’estratègia de comunicació. - Coordinar la captació, integració, formació i motivació del voluntariat en coordinació amb RRHH, la persona delegada i la persona coordinadora del departament. - Donar suport al departament de Cooperació Sud en les seves activitats a Catalunya. Assegurar el compliment de les obligacions administratives establertes per l’organització: memòria anual, comptabilitat trimestral, registro de altes i baixes, i document de compromís del voluntariat. - Col·laborar amb la promoció de la participació de la base social de Justícia Alimentària en els processos generales de l’organització. - Capitalitzar les activitats per a les acciones futures de la Delegació i per a l’organització en general - Coordinar l’elaboració de continguts i la participació a les eines orientades a la difusió externa amb coordinació amb la Unitat de Comunicació. - Donar suport a la persona portaveu de Justícia Alimentària de cara als mitjans de comunicació de la seva Comunitat Autònoma d’acord als protocols definits i en coordinació amb la Unitat de Comunicació. - Supervisar al personal de la Delegació (contractat y voluntari). - Rendir comptes a la persona coordinadora de Cooperació Nord GESTIÓN DE PROYECTOS • Formular, executar i justificar els projectes de la delegació, en coordinació amb el personal tècnic de l’organització. Executar especialment el programa Inclusió del dret a l’Alimentació i el Desenvolupament Sostenible amb perspectiva de gènere en sis famílies de l’Educació Professional segons la planificació realitzada. • Seguiment i realització de la justificació tècnica i econòmica dels projectes de la delegació • Control del compliment de terminis i activitats així como el plantejament de mesures correctives a Catalunya en coordinació amb el responsable del conveni. • Desenvolupament de materials pedagògics i de sensibilització, adaptant-los a la realitat local. • Implementació de la part pedagògica a les accions y projectes que l’organització porta a terme a Catalunya (programacions didàctiques, itineraris formatius, disseny d’activitats educatives...)

Les persones interessades hauran d'enviar CV i carta de motivació personal indicant Coordinadora Catalunya a administracion@justiciaalimentaria.org El termini de presentació de candidatures finalitzarà el dia 26/03/2021. Només seran valorades les candidatures que incloguin CV acompanyat de carta de motivació personal

JUSTÍCIA ALIMENTÀRIA VSF

Dedicació / Horari
Jornada de 35 hores setmanals.
Municipi (lloc de treball)
Barcelona
Durada aproximada
Contracte laboral per un període de 3 anys amb 6 mesos de període de prova
Retribució anual bruta
Salari segons l'escala salarial de Justícia Alimentària

Requisits del candidat

Idiomes
  • Català
Altres requisits
PERFIL REQUERIT
- Experiència en la gestió del cicle de projectes (formulació, seguiment i justificació) Experiència en gestió d’equips i experiència en voluntariat.
- Experiència en projectes entorno a l’Agenda 2030 i els ODS, així como campanyes de sensibilització.
- Experiència com a representant d’organitzacions davant administracions públiques.
- Coneixements d’àmbits relacionats amb l’alimentació, la salut i/o el medi ambient.
- Coneixements sobre la perspectiva de gènere i la seva aplicació pràctica a l’educació pel desenvolupament.
- Coneixements en finançament públic.
- Domini del català
- Flexibilitat horària.
- Capacitat per a treballar en equip i en processos altament participatius.
- Facilitat de tracte personal i capacitat per les relacions humanes.
- Flexibilitat i adaptació al canvi.
- Habilitats comunicatives.
- Bon nivell de redacció.
- Facilitat de tracte personal.
- Disponibilitat de viatjar i vehicle prop
Experiència professional requerida

JUSTÍCIA ALIMENTÀRIA VSF

Dedicació / Horari
Jornada de 35 hores setmanals.
Municipi (lloc de treball)
Barcelona
Durada aproximada
Contracte laboral per un període de 3 anys amb 6 mesos de període de prova
Retribució anual bruta
Salari segons l'escala salarial de Justícia Alimentària