Inici > Recursos > Ofertes laborals > Coordinador de projectes

Coordinador de projectes

Descripció de l’oferta

1. Formació de professorat de centres de primària i secundària en temes de sostenibilitat. Assessoria ambiental del Programa Escoles Verdes en el territori del Baix Llobregat.

2. Coordinació de Programes d’Educació ambiental adreçats a centres escolars de primària i secundària: Seguiment educatiu, disseny d’activitats, propostes de millora i coordinació amb la direcció del projecte. Gestió de l’equip d’educadors i educadores que desenvolupen els programes.

Fundació Catalana de l'Esplai

Dedicació / Horari
Jornada complerta: 37’5h a la setmana. De 9.00h a 18.00h de dilluns a dijous i divendres de 9.00h a 15.00h. 1 dia de teletreball a la setmana.

Jornada parcial: 25h a la setmana de 9.00-14.00h o algunes tardes segons requeriment del projecte. 1 dia de teletreball a la setmana.

Retribució salarial: jornada complerta 1.835€ bruts mensuals. Jornada parcial: 1.223€ bruts mensuals.

Incorporació: immediata.
Municipi (lloc de treball)
Prat del Llobregat
Durada aproximada
A convenir
Retribució anual bruta
A convenir

Requisits del candidat

Formació
  • Llicenciatura o grau en Biologia
  • Llicenciatura o grau en Ciències Ambientals
  • Altres
Formació altres
c. Es valoraran també altres perfils sempre que aportin formació i experiència complementària rellevant per a les funcions d’aquest lloc de treball.
Idiomes
  • Català
Altres requisits
Es busca una persona amb experiència en la gestió i disseny de projectes d’educació ambiental, formació universitària en l’àmbit de la biologia, ciències ambientals i/o afins i interessada en la dinamització de processos comunitaris:

- Persona identificada amb la finalitat de Fundesplai.

- Formació universitària en l’àmbit de: biologia, ciències ambientals, enginyeria forestal/agrònom, etc. Es valoraran també altres perfils sempre que aportin formació i experiència complementària rellevant per a les funcions d’aquest lloc de treball.

- Experiència demostrable en la formació de professorat de primària i secundària.

- Experiència demostrable de més de 3 anys en la gestió de programes d’Educació Ambiental.

- Es valorarà experiència prèvia i participació en organitzacions del tercer sector ambiental (indicar clarament en el CV).
Experiència professional requerida

Fundació Catalana de l'Esplai

Dedicació / Horari
Jornada complerta: 37’5h a la setmana. De 9.00h a 18.00h de dilluns a dijous i divendres de 9.00h a 15.00h. 1 dia de teletreball a la setmana.

Jornada parcial: 25h a la setmana de 9.00-14.00h o algunes tardes segons requeriment del projecte. 1 dia de teletreball a la setmana.

Retribució salarial: jornada complerta 1.835€ bruts mensuals. Jornada parcial: 1.223€ bruts mensuals.

Incorporació: immediata.
Municipi (lloc de treball)
Prat del Llobregat
Durada aproximada
A convenir
Retribució anual bruta
A convenir