Inici > Recursos > Ofertes laborals > Dissenyar i conceptualitzar una guia de recursos i experiències en relació el binomi Salut i Natura centrat en infància, adolescència i joventut.

Dissenyar i conceptualitzar una guia de recursos i experiències en relació el binomi Salut i Natura centrat en infància, adolescència i joventut.

Descripció de l’oferta

Busquem professionals de l’educació ambiental o entitats sòcies de la SCEA, que puguin col·laborar amb l'execució de l’acció Creació d’una guia de recursos i experiències que recopili iniciatives, propostes, projectes i accions vinculats a la relació entre Salut i Natura centrada en infància, adolescència i joventut, acció relacionada amb l’impuls de la Taula de Salut i Natura, la XCT i la pròpia SCEA per a la creació d’una taula sectorial que aborda aquesta dimensió del binomi Salut i Natura.

Es tracta d’una acció a realitzar en el marc de l’ajut rebut des del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. En aquest ajut s’han marcat uns objectius estratègics per tal de fomentar la col·laboració i intercanvi d’experiències entre professionals del sector, millorar la qualitat dels projectes d’educació ambiental i la professionalització del personal arreu del territori, fomentar la consolidació i el reconeixement del sector d’EA a través de la SCEA, reforçar la integració de l’EA a l’àmbit educatiu i promoure la seva incorporació com a element transformador, i per últim, establir i consolidar aliances amb sectors clau de la societat per impulsar la sostenibilitat socioambiental.

Aquest acció forma part les accions que es porten a terme dins l’àmbit d’actuació Fomentar la Cooperació i les aliances per situar l’Educació Ambiental com a vector estratègic per al canvi socioambiental a la societat catalana. Lligat amb aquest àmbit d'actuació hi ha l’objectiu d’Establir i consolidar aliances amb sectors claus de la societat per impulsar la sostenibilitat socioambiental.

L'encàrrec consisteix en l’elaboració d’una guia que aglutini el conjunt d’iniciatives més rellevants, contactes i informacions significatives entorn el binomi salut i natura, específicament en relació a la població d’infants, adolescents i joves.

DESCRIPCIÓ DE TASQUES:

Dissenyar i conceptualitzar l’estructura i els continguts de la Guia.

Coordinació amb la Taula sectorial Salut i Natura IAJ i la Secretaria Tècnica de la SCEA.

Recopilar informació relacionada i materials existents.

Elaboració d’una proposta de continguts.

Presentació de la proposta.

Creació dels documents finals vinculats a presentar per la justificació del projecte (en word i PDF, seguint les pautes d’estil que es proporcionaran des de Secretaria Tècnica).

SCEA

Dedicació / Horari
1 d’octubre de 2024. (amb revisions periòdiques a decidir en la planificació del projecte)

Municipi (lloc de treball)
Teletreball. Reunions presencials si s’escau a l’Aula Ambiental Bosc Turull (Barcelona).
Durada aproximada
3 mesos
Retribució anual bruta
2.025 € (IVA inclòs). Pagament a través de factura. La impressió dels materials van a càrrec de la SCEA.

Requisits del candidat

Formació
  • Llicenciatura o grau en Biologia
  • Llicenciatura o grau en Ciències Ambientals
  • Llicenciatura o grau en Pedagogia o altres afins
Idiomes
  • Català
  • Castellà
Altres requisits
Formació universitària superior en pedagogia, ciències ambientals, biologia o àrees afins a l’educació ambiental.
Nivell alt de català i castellà (parlat i escrit).  
Experiència en redacció de documentació i elaboració d’informes.
Experiència en dinamització i treball en línia (plataforma Zoom, Teams, etc.)
Experiència d'almenys 3 anys en:
Disseny i elaboració de programes d'educació ambiental i salut.
Disseny i elaboració de recursos i contingut d’educació ambiental i salut adreçats a infants, adolescents i joves.
Coneixements en educació ambiental i també en el sector de l’educació infantil i juvenil, tant formal com no formal.
Soci/a de la SCEA.
Coneixement del Pla estratègic d'educació i voluntariat ambiental per als Parcs Naturals de Catalunya
Experiència en el desenvolupament d’activitats de salut adreçades a infants, adolescents i joves.
Presentació d’una breu proposta tècnica presentada: planificació i metodologia
Experiència professional requerida

SCEA

Dedicació / Horari
1 d’octubre de 2024. (amb revisions periòdiques a decidir en la planificació del projecte)

Municipi (lloc de treball)
Teletreball. Reunions presencials si s’escau a l’Aula Ambiental Bosc Turull (Barcelona).
Durada aproximada
3 mesos
Retribució anual bruta
2.025 € (IVA inclòs). Pagament a través de factura. La impressió dels materials van a càrrec de la SCEA.