Inici > Recursos > Ofertes laborals > Dissenyar i conceptualitzar una guia que faciliti la implementació i avaluació dels projectes d’Educació Ambiental a territoris en custòdia.

Dissenyar i conceptualitzar una guia que faciliti la implementació i avaluació dels projectes d’Educació Ambiental a territoris en custòdia.

Descripció de l’oferta

Busquem professionals de l’educació ambiental o entitats sòcies de la SCEA, que puguin col·laborar amb l'execució de l’acció Creació d’una guia que faciliti la implementació i avaluació dels projectes d’EA a territoris en custòdia, acció lligada a la nova línia de finançament descrit a l’ORDRE ACC/48/2024, de 13 de març. Es tracta d’una acció a realitzar en el marc de l’ajut rebut des del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. En aquest ajut s’han marcat uns objectius estratègics per tal de fomentar la col·laboració i intercanvi d’experiències entre professionals del sector, millorar la qualitat dels projectes d’educació ambiental i la professionalització del personal arreu del territori, fomentar la consolidació i el reconeixement del sector d’EA a través de la SCEA, reforçar la integració de l’EA a l’àmbit educatiu i promoure la seva incorporació com a element transformador, i per últim, establir i consolidar aliances amb sectors clau de la societat per impulsar la sostenibilitat socioambiental. Aquesta acció es porta a terme dins l’àmbit d’actuació Assistir i enfortir el sector de l’Educació Ambiental a Catalunya. Lligat amb aquest àmbit d'actuació hi ha l’objectiu de Millorar la qualitat i la professionalització del personal i els projectes d’EA arreu del territori. L'encàrrec consisteix en l’elaboració d’una guia per a la implementació de l’EA en territoris en custòdia que aglutini el conjunt de continguts indispensables (disseny, execució i avaluació) per elaborar propostes d’EA en la nova línia de subvenció publicada pel Dept. D'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (ORDRE ACC/48/2024, de 13 de març). La guia haurà d’incloure la definició d’una sèrie d'indicadors que facilitin la implementació i avaluació dels projectes d'EA, en coherència amb els criteris de qualitat predefinits per a la convocatòria.

TASQUES A DESENVOLUPAR

Dissenyar i conceptualitzar l’estructura i els continguts de la Guia.

Coordinació amb la Secretaria Tècnica de la SCEA.

Recopilar informació relacionada i materials existents.

Elaboració d’una proposta de continguts.

Creació dels documents finals vinculats a presentar per la justificació del projecte (en word i PDF, seguint les pautes d’estil que es proporcionaran des de Secretaria Tècnica).

PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS

Data límit diumenge 9 de juny a les 24:00h. 

Del 10 al 16 de juny es resoldrà el procés i es notificarà la resolució a totes les candidatures. Si s’escau, es convocarà a les candidatures pre-seleccionades a una entrevista.

SCEA

Dedicació / Horari
DATA LÍMIT D’ENTREGA:

1 d’octubre de 2024. (amb revisions periòdiques a decidir en la planificació del projecte)


Municipi (lloc de treball)
Teletreball. Reunions presencials si s’escau a l’Aula Ambiental Bosc Turull (Barcelona).
Retribució anual bruta
2.250 € (IVA inclòs). Pagament a través de factura. La impressió dels materials van a càrrec de la SCEA.

Requisits del candidat

Formació
  • Llicenciatura o grau en Biologia
  • Llicenciatura o grau en Ciències Ambientals
  • Llicenciatura o grau en Pedagogia o altres afins
  • Altres
Formació altres
Coneixement del Pla estratègic d'educació i voluntariat ambiental per als Parcs Naturals de Catalunya Experiència en ENP a nivell d'assessorament, gestió de programes i activitats. Presentació d’una breu proposta tècnica presentada: planificació i metodologia
Idiomes
  • Català
  • Castellà
Altres requisits
PERFIL BUSCAT:  
Professional de l’educació ambiental o entitat sòcia de la SCEA amb experiència en assessorament i suport en el camp de l’EA, especialment en relació a l’avaluació de la qualitat de programes, projectes i accions d’EA, així com amb coneixements consolidats en l’àmbit de la custòdia del territori. La persona o entitat candidata haurà d’acreditar també experiència en conceptualització, disseny, elaboració i edició de materials i recursos d’EA i custòdia del territori.

Capacitats i competències:
Persona amb experiència en la dinamització de grups i treball en xarxa amb diferents agents.
Persona/es amb iniciativa, pro activitat i flexibilitat.
Capacitat d'organització, planificació i realització de les tasques de forma autònoma.  
Persona/es amb bona capacitat de redacció de documentació.
Experiència professional requerida

SCEA

Dedicació / Horari
DATA LÍMIT D’ENTREGA:

1 d’octubre de 2024. (amb revisions periòdiques a decidir en la planificació del projecte)


Municipi (lloc de treball)
Teletreball. Reunions presencials si s’escau a l’Aula Ambiental Bosc Turull (Barcelona).
Retribució anual bruta
2.250 € (IVA inclòs). Pagament a través de factura. La impressió dels materials van a càrrec de la SCEA.