Inici > Recursos > Ofertes laborals > Responsable coordinació Aula Ambiental Ciutat Vella

Responsable coordinació Aula Ambiental Ciutat Vella

Descripció de l’oferta

Missió i funcions

Gestionar i coordinar l’Aula Ambiental del Districte de Ciutat Vella. Les funcions bàsiques de l’Aula Ambiental són: - Oferir informació en temàtiques ambientals i de sostenibilitat en general, i específicament esdevenir un centre de referència en informació sobre l’alimentació sostenible, producció i consum responsable, economia circular, reducció de la petjada ambiental, lluita contra el canvi climàtic, respectar la biodiversitat i els ecosistemes, aliments de temporada, Km 0 i comerç de proximitat, residu zero: comprar sense embolcalls, etc. Aquesta informació pot ser en format activitat, taller, visita, ruta, notícia, exposició, joc... - Oferir assessorament i suport ambiental en general, i d’acord amb les Instruccions tècniques per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat aprovades per l’Ajuntament de Barcelona, a la ciutadania en general, a les entitats, a agents de promoció econòmica del Districte (en especial a comerciants).

Activitats i resultats bàsics:

- Gestió dels recursos humans, materials i econòmics que se li assignin. - Coordinació amb el/la tècnic/a referent del Districte de Ciutat Vella - Coordinació amb la secretaria tècnica de la Xarxa d’Equipaments Ambientals de Barcelona. - Interlocució i assessorament a entitats, escoles, i veïns/es del Districte, generant vincles entres elles, fomentant i acompanyant el treball en xarxa, col·laboratiu i comunitari. - Detecció i impuls del treball conjunt entre diferents actors del territori. - Coneixement dels diferents equipaments del Districte, facilitant eines per tal que incorporin la perspectiva transversal en matèria medi ambiental, en les seves activitats i processos. - Col·laborar i donar suport al Districte de Ciutat Vella en l’elaboració de projectes i/o disseny de materials que li siguin encarregats. - Gestionar el pla de comunicació, seguint les directrius del Districte i coordinant-se amb la XEAB (determinar web i adreces@bcn.cat) . - Disseny del programa d’activitats quadrimestral de l’Aula Ambiental que s’ofereix a la ciutadania en general. - Assessorament a entitats, veïns/es, escoles, equipaments en matèria ambiental. - Assessorament al Districte seguint les línies estratègiques i els plans municipals en matèria de sostenibilitat i acció climàtica. - Supervisar la memòria i informe d’avaluació anual de l’equipament. - Coordinació amb el Banc de Recursos Mancomunats de Ciutat Vella, per la organització de les activitats. - Coordinació amb els equips de dinamització d’espais públics del Districte. - Per l’execució de les activitats de ciutat, coordinar-se amb la XEAB. - Coordinar-se amb el servei comunitari i intercultural del Districte de Ciutat Vella i comptar amb el servei per les activitats que sigui necessari (comunitat paquistanesa, filipina, magrebí, bangla)

Les persones interessades en participar en el procés de selecció hauran de presentar la seva sol·licitud al Departament de persones: seleccio@tersa.cat

Solucions Integral per als Residus, S.A

Dedicació / Horari
Jornada de 40 hores/setmana de dilluns a diumenge.

Horari de la programació d’activitats:
- La programació serà trimestral, es realitzarà en horari de matí (de 10h a 14h) o bé de tarda (entre 17h i 21h) de dilluns a diumenge.

Horari d’atenció al públic a l’Aula:
- L’horari d’obertura de l’equipament serà dimarts i dijous de 10h-13h, i dimecres de 16-19h. (9h/setmana)
- L’equipament romandrà tancat al públic durant el mes d’agost, però el servei de gestió dels compostadors es mantindrà 1 dia/setmana durant aquest mes.
Municipi (lloc de treball)
Barcelona
Retribució anual bruta
Salari brut anual: 28.000€-29.000€

Requisits del candidat

Formació
  • Llicenciatura o grau en Biologia
  • Llicenciatura o grau en Ciències Ambientals
Idiomes
  • Anglès
  • Català
  • Castellà
Altres requisits
Requeriments del lloc:

Experiència prèvia:
- Haurà de demostrar experiència en gestió de recursos econòmics i humans.
- Disseny i realització de programes i activitats d’educació ambiental.
- Seria interessant que tingués formació i/o experiència en gestió de compostadors de matèria orgànica.

Competències genèriques:
- Capacitat de lideratge i de coordinació de l’equip i foment de la cohesió de l’equip.
- Capacitat d'organització i gestió.
- Habilitats de comunicació.
- Habilitats en l’atenció al públic, facilitador/a per les relacions interpersonals, adaptant-se als diferents perfils de població i atenent a la diversitat funcional, cognitiva, cultural i social.
- Bona competència oral i escrita.

Idiomes:
- Nivell C català o superior.
- Nivell First Certificate d’anglès o superior.
Experiència professional requerida

Solucions Integral per als Residus, S.A

Dedicació / Horari
Jornada de 40 hores/setmana de dilluns a diumenge.

Horari de la programació d’activitats:
- La programació serà trimestral, es realitzarà en horari de matí (de 10h a 14h) o bé de tarda (entre 17h i 21h) de dilluns a diumenge.

Horari d’atenció al públic a l’Aula:
- L’horari d’obertura de l’equipament serà dimarts i dijous de 10h-13h, i dimecres de 16-19h. (9h/setmana)
- L’equipament romandrà tancat al públic durant el mes d’agost, però el servei de gestió dels compostadors es mantindrà 1 dia/setmana durant aquest mes.
Municipi (lloc de treball)
Barcelona
Retribució anual bruta
Salari brut anual: 28.000€-29.000€