Inici > Recursos > Ofertes laborals > Responsable d’administració i suport a la gestió directiva a la SCEA

Responsable d’administració i suport a la gestió directiva a la SCEA

Descripció de l’oferta

ELS OBJECTIUS DEL LLOC DE TREBALL SÓN: - Gestionar tota la informació i documentació relativa a la comptabilitat per al bon funcionament, desenvolupament, control i presa de decisions en el si de l’entitat. - Gestionar i informar a la coordinació, l’equip tècnic i a la Junta en relació a la gestió econòmica i financera per desenvolupar propostes adequades de tipus comptable-financer.

FUNCIONS I TASQUES A DESENVOLUPAR: 1. Administració de recursos econòmics: - Preparació i gestió del pressupost general de l'entitat. - Realització de pagaments, cobraments i control de facturació. - Gestió de quotes, altes i baixes de socis i sòcies. - Elaboració de la comptabilitat i seguiment per l’elaboració dels comptes.

2. Control financer: - Interlocució amb la gestoria i amb l’entitat bancària. - Gestió i seguiment de fonts de finançament actives. - Gestió i seguiment d'auditories externes.

3. Gestió Documental: - Mantenir els registres i arxius actualitzats i organitzats. - Control de la documentació requerida per llei. - Elaboració i manteniment de bases de dades.

4. En coordinació amb l’equip tècnic de projectes: - Suport econòmic a projectes de l'entitat: elaboració d'informes i pressupostos, seguiment administratiu i justificació de projectes subvencionats. - Suport a la comptabilitat i gestió de l’Aula Ambiental del Bosc Turull.

5. Suport tècnic i administratiu als òrgans de govern de l’entitat.

6. Participar activament en els espais i estructures organitzatives internes d’un equip que treballa en autogestió.

Societat Catalana d'Educació Ambiental

Dedicació / Horari
15 hores setmanals

Altres avantatges: flexibilitat horària i horari a pactar; possibilitat de teletreball, 2 dies extra de lliure disposició anuals, compensació horària per treball en festius, ordinador d’empresa.

Municipi (lloc de treball)
Seu de la SCEA. Passeig Turull, 2, Barcelona. S'ofereix la possibilitat de teletreballar alguns dies a la setmana segons acord amb l'equip.
Durada aproximada
Indefinit, amb un període de prova de 4 mesos.
Retribució anual bruta
9.839,88€ anuals bruts (819,99€ mensuals bruts)

Requisits del candidat

Formació
  • Altres
Formació altres
Formació acadèmica en administració d'empreses, economia, finances o una disciplina relacionada.
Idiomes
  • Català
  • Castellà
Altres requisits
- Mínim de 3 anys d'experiència en rols similars, preferiblement en el sector d'entitats sense ànim de lucre o organitzacions del tercer sector.
- Experiència demostrable en funcions financeres, administratives i de recursos humans.
- Coneixement de la normativa aplicable en matèria de fiscalitat.
- Coneixements i experiència de programes de comptabilitat.
- Domini del català i el castellà, tant parlat com escrit. Anglès competència professional.
- Alt domini del paquet office (Excel, Word, PowerPoint) i correu electrònic.
- Coneixement d'eines de gestió en el núvol i treball digital (eines de Google i altres).
- Flexibilitat horària.

ES VALORARÀ:
- Ser sòcia/soci de la SCEA.
- Referències de feines anteriors.
- Experiència i coneixement del tercer sector social, ambiental i de l’economia social i solidària.
- Coneixement i participació en projectes associatius i comunitaris relacionats amb la sostenibilitat.
- Implicació en entitats, moviments o projectes d’educació ambiental.

Experiència professional requerida

Societat Catalana d'Educació Ambiental

Dedicació / Horari
15 hores setmanals

Altres avantatges: flexibilitat horària i horari a pactar; possibilitat de teletreball, 2 dies extra de lliure disposició anuals, compensació horària per treball en festius, ordinador d’empresa.

Municipi (lloc de treball)
Seu de la SCEA. Passeig Turull, 2, Barcelona. S'ofereix la possibilitat de teletreballar alguns dies a la setmana segons acord amb l'equip.
Durada aproximada
Indefinit, amb un període de prova de 4 mesos.
Retribució anual bruta
9.839,88€ anuals bruts (819,99€ mensuals bruts)