Responsable de projectes

Descripció de l’oferta

Busquem una persona que compleixi amb els requisits de l’Ajuntament de Barcelona per a Espai Consum Responsable, sinó la candidatura no podrà ser avaluada. Es necessita algú amb molta experiència en la gestió i coordinació d’equipaments i/o programes municipals de temàtica consum responsable, ESS i/o Agroecologia. Ens imaginem una persona que incorpori aquest projecte com a feina complementària a altres projectes professionals i/o a tasques reproductives, amb la possibilitat d’anar assumint més projectes i responsabilitats dins la cooperativa i augmentant la jornada laboral.

Vetlla pel bon desenvolupament dels projectes, acompliment dels objectius i indicadors Organització i seguiment dels pressupostos i equips Desenvolupament de l’estratègia i comunicació dels projectes Persona referent de contacte amb l’administració (ECR: Ajuntament de Barcelona, sota la Direcció de Serveis d’Economia Cooperativa, Social i Solidària) Coordinació amb les àrees i plans interns de la Cooperativa

Enviar un correu amb l’assumpte “OFERTA CONSUM RESPONSABLE” a info@espaiambiental.coop adjuntant el CV i carta de motivació abans del dia 28 de febrer

Espai Ambiental SCCL

Dedicació / Horari
Entre 20 i 25h setmanals, horari flexible.
Municipi (lloc de treball)
Teletreball i presencial a Barcelona ciutat
Durada aproximada
Mínim 12 mesos
Retribució anual bruta
12.000 - 15.000

Requisits del candidat

Formació
  • Llicenciatura o grau en Biologia
  • Llicenciatura o grau en Ciències Ambientals
  • Llicenciatura o grau en Pedagogia o altres afins
  • Altres
Formació altres
Certificat de llengua catalana i assumir un mínim de 7 punts en: Màsters i/o Postgraus vinculat al Consum Responsable, l’Economia Social i Solidària i/o l’Alimentació Sostenible / Formació reglada (excepte Màsters o Postgraus) o no reglada vinculada al Consum Responsable, l’Economia Social i Solidària i l’Alimentació Sostenible, i/o a habilitats com lideratge d’equips, organització d’activitats, gestió de d’equipaments o similars --> Càlcul dels punts: Per cada màster→ 4 punts / Per cada postgrau → 2,5 punts / Curs > 200h → 2 punts / Curs > 100h → 1 punt / Curs > 25h → 0,5 punts
Idiomes
  • Català
Altres requisits
Experiència mínima de 72 mesos (6 anys), no cal que siguin consecutius, en en coordinació d’equipaments i/o programes de naturalesa similar (programes d’educació, sensibilització, participació al voltant del consum responsable) amb una dedicació mínima de mitja jornada.
Coneixement d’agents i programes del moviment ESS, Consum responsable i Alimentació Sostenible de la ciutat de Barcelona.
Domini d’eines ofimàtiques i de programes de treball col·laboratiu digital.
Experiència professional requerida

Espai Ambiental SCCL

Dedicació / Horari
Entre 20 i 25h setmanals, horari flexible.
Municipi (lloc de treball)
Teletreball i presencial a Barcelona ciutat
Durada aproximada
Mínim 12 mesos
Retribució anual bruta
12.000 - 15.000