Suport a la SCEA en l’àmbit de l’Economia Social i Solidària (ESS)

Descripció de l’oferta

Suport en la creació d’una nova línia de treball a la SCEA per a enfortir l’Economia Social i Solidària (ESS) des del sector de l’Educació Ambiental

La Societat Catalana d’Educació Ambiental desenvolupa diverses accions estratègiques amb l’objectiu d’enfortir i vertebrar el sector de l'EA. L’any passat vam començar a treballar en la vinculació de l’Educació Ambiental amb l’Economia Social i Solidària (ESS), amb la realització de dues càpsules formatives amb Barcelona Activa. Actualment seguim treballant en aquesta línia, a través de la subvenció Enfortim el que fas amb el projecte de creació d’una nova línia de treball a la SCEA per a reforçar l’ESS des del sector de l’Educació Ambiental.              

Des de la Junta, i seguint els acords presos a l’Assemblea del 2020, es considera interessant i oportú que puguin col·laborar en el desenvolupament d’aquest projecte els nostres socis i sòcies o bé, alguna de les entitats sòcies de la SCEA, aprofitant així la vostra expertesa i bagatge. Concretament estem buscant a socis/sòcies a títol individual o bé entitats de la SCEA amb coneixement de l’ESS.

En el document adjunt trobareu l’explicació de l’encàrrec i el perfil que estem buscant, els requisits indispensables i els elements que es valoraran. Les sòcies o equips interessats en desenvolupar aquest encàrrec i amb el perfil requerit, cal que envieu un correu a la secretaria tècnica (scea@scea.cat) adjuntant: * el CV de la/es persona/es que desenvoluparan l’encàrrec i descripció de l’experiència de les persones/entitat, adaptat a l’objectiu de l’oferta. * proposta tècnica de desenvolupament del projecte (podeu consultar amb Secretaria Tècnica de la SCEA)

Termini de recepció de candidatures: fins dimecres 20 d’abril a les 12 h. Del 20 al 27 d’abril es resoldrà el procés i es notificarà la resolució a totes les candidatures. Aquesta proposta està adreçada únicament a socis i sòcies de la SCEA, motiu pel qual us demanem no feu extensiva la proposta a altres persones.

SCEA

Municipi (lloc de treball)
Teletreball i trobada/es presencials puntuals a la SCEA o altres espais a convenir.

Requisits del candidat

Experiència professional requerida

SCEA

Municipi (lloc de treball)
Teletreball i trobada/es presencials puntuals a la SCEA o altres espais a convenir.