Tècnic/a Ambiental en l’àmbit de Salut (productes menstruals, bolquers, toxicitat de productes de consum habituals).

Descripció de l’oferta

La Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable -Rezero- neix l’any 2005 com una entitat privada sense ànim de lucre.

Vol canviar el model de producció i consum cap al Residu Zero, impulsant accions i polítiques transformadores de prevenció de residus treballant en xarxa amb tots els agents socials i econòmics.

Per aquest motiu cerca informació i anàlisi, crea coneixement, el socialitza, dissenya campanyes innovadores, proposa plans i polítiques transformadores i proposa normatives per una millora en la prevenció de residus.

Rezero selecciona un/a Tècnic/a Ambiental en l’àmbit de Salut (productes menstruals, bolquers, toxicitat de productes de consum habituals).

Missió:

Incorporar-se a l’equip de Rezero per a la realització de tasques tècniques en l’àmbit de salut.

Funcions:

Realització de tallers de formació i sensibilització a diferents públics (adolescents, adults, tècnics). Sobre menstruació sostenible, productes menstruals reutilitzables, bolquers reutilitzables, toxicitat associada a l’exposició als plàstics, etc.). Principalment a diversos municipis de Catalunya.

Disseny i execució de projectes

Interlocució i coordinació amb diferents agents (administracions públiques, centres educatius, productors, comerç, organitzacions algunes de les quals internacionals, etc.).

Redacció d’informes i memòries

Recerca d’informació i anàlisi de dades

Elaboració d’ofertes i cerca de finançament (redacció de documents de propostes, sol·licituds de subvencions, etc.)

Rezero - Fundació per a la Prevenció de Residus i Consum Responsable

Dedicació / Horari
Jornada completa (40 hores setmanals)
Horari: de dilluns a divendres
Contracte: 6 mesos de durada, amb possibilitats de continuïtat
Incorporació a febrer-març 2024
Municipi (lloc de treball)
BARCELONA
Durada aproximada
6 MESOS
Retribució anual bruta
Sou brut anual: 22.200 € aproximadament

Requisits del candidat

Formació
  • Llicenciatura o grau en Biologia
  • Llicenciatura o grau en Ciències Ambientals
Idiomes
  • Anglès
  • Català
  • Castellà
Experiència professional requerida

Rezero - Fundació per a la Prevenció de Residus i Consum Responsable

Dedicació / Horari
Jornada completa (40 hores setmanals)
Horari: de dilluns a divendres
Contracte: 6 mesos de durada, amb possibilitats de continuïtat
Incorporació a febrer-març 2024
Municipi (lloc de treball)
BARCELONA
Durada aproximada
6 MESOS
Retribució anual bruta
Sou brut anual: 22.200 € aproximadament