TÈCNIC/A SUPERIOR DE MEDI AMBIENT

Descripció de l’oferta

Compartim aquesta oferta laboral des de la SCEA ja que inclou funcions i tasques vinculades al sector de l'educació ambiental.

Trobareu totes les funcions del lloc de treball, requisits, tràmits per a participar en el procés de selecció a l'arxiu adjunt.

El termini per a la presentació de la sol·licituds és el 7 de setembre de 2021. El calendari de les proves i la llista d’aspirants admesos a la convocatòria es farà públic al web municipal www.vilanova.cat.

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Dedicació / Horari
Condicions del lloc:
- Nomenament com a funcionari/ària interí/ina en el càrrec de Tècnic/a Superior A1, per substitució del titular de la plaça fins a la convocatòria definitiva o amortització de la plaça.
- Adscripció al lloc de treball de Tècnic/a Superior de Medi Ambient A1-24, amb un Sou brut anual: 40.715,50€, distribuït en 14 pagues.
- Horari: generalment intensiu matins, adaptat a les necessitats del servei, amb flexibilitat horària per necessitats del servei.
Municipi (lloc de treball)
Vilanova i la Geltrú
Durada aproximada
Fins a la convocatòria definitiva o amortització de la plaça.
Retribució anual bruta
Sou brut anual: 40.715,50€, distribuït en 14 pagues.

Requisits del candidat

Formació
  • Altres
Formació altres
Veure tots els requesits a l'arxiu adjunt
Idiomes
  • Català
  • Castellà
Altres requisits
Veure tots els requesits a l'arxiu adjunt
Experiència professional requerida

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Dedicació / Horari
Condicions del lloc:
- Nomenament com a funcionari/ària interí/ina en el càrrec de Tècnic/a Superior A1, per substitució del titular de la plaça fins a la convocatòria definitiva o amortització de la plaça.
- Adscripció al lloc de treball de Tècnic/a Superior de Medi Ambient A1-24, amb un Sou brut anual: 40.715,50€, distribuït en 14 pagues.
- Horari: generalment intensiu matins, adaptat a les necessitats del servei, amb flexibilitat horària per necessitats del servei.
Municipi (lloc de treball)
Vilanova i la Geltrú
Durada aproximada
Fins a la convocatòria definitiva o amortització de la plaça.
Retribució anual bruta
Sou brut anual: 40.715,50€, distribuït en 14 pagues.