Tècnic/a superior, opció medi ambient, A1-21

Descripció de l’oferta

- Dur a terme tasques de suport a la coordinació de les àrees d’educació i voluntariat ambiental dels espais naturals protegits: programació, execució, avaluació i seguiment de programes i actuacions definides en el Marc d’Acció Prioritària de la xarxa Natura 2000 pel període 2021-2027.

- Dur a terme tasques de suport a l’ordenació de l’ús públic i a la regulació d’activitats d’acord amb el Marc d’Acció Prioritària de la xarxa Natura 2000 pel període 2021-2027 als espais naturals protegits.

- Dur a terme tasques de suport a la coordinació de les estratègies d'informació i comunicació dels espais naturals de protecció especial d’acord amb el Marc d’Acció Prioritària de la xarxa Natura 2000 pel període 2021-2027.

- Dur a terme tasques de suport a les activitats econòmiques i organitzacions empresarials vinculades als espais naturals protegits, per reforçar la vinculació entre activitat econòmica i conservació del patrimoni natural i biodiversitat.

- Redactar, organitzar i impulsar projectes en el marc del Fons del Patrimoni Natural i de l’Estratègia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat.

- Dissenyar i coordinar projectes per a la implicació dels centres educatius de Catalunya en la conservació d’espais naturals de la Xarxa Natura 2000.

- Participar en la valoració dels projectes que es presenten a les convocatòries de subvencions d'ús públic, educació i voluntariat ambiental en l’àmbit de la xarxa Natura 2000 i en el seguiment dels projectes subvencionats.

- Elaborar informes tècnics de contractació de proveïdors externs de serveis o productes ja sigui en contractes menors, negociats o concursos.

- Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades d'acord amb la seva categoria.

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Dedicació / Horari
Normal
Municipi (lloc de treball)
La Morera de Montsant
Durada aproximada
Fins el 31 d'octubre de 2025

Requisits del candidat

Formació
  • Llicenciatura o grau en Biologia
  • Llicenciatura o grau en Ciències Ambientals
Idiomes
  • Català
  • Castellà
Experiència professional requerida

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Dedicació / Horari
Normal
Municipi (lloc de treball)
La Morera de Montsant
Durada aproximada
Fins el 31 d'octubre de 2025