Inici > Recursos > Publicacions > Participació i educació als espais naturals protegits

Participació i educació als espais naturals protegits

l’Escola del Parc de Deltebre, Escola de natura del Corredor i Santa Marta CIEP de Viladrau, amb el suport de la Fundació Territori i Paisatge de la Caixa de Catalunya.

Els seus objectius són la recollida d’informació in situ als espais protegits sobre la participació en la gestió (concreció en el plans de gestió) i els materials d’educació i d’interpretació que utilitzen, així com l’anàlisi de diferents documents sobre la gestió la participació i l’educació per a la sostenibilitat als espais protegits. Des d’aquest plantejament es va recollir, en el primer any, informació en vuit espais naturals europeus dels seus plans d’ús públic i les seves impressions i realitats relacionades amb la participació com a eina de gestió.

El treball realitzat constava d’una visita, l’emplenament d’una enquesta i la recollida de documentació específica. Aquest és un treball de dos anys que van coordinar tres centres d’EA del Consell de Centres: l’escola del Parc de Deltebre, escola de natural del Corredor i Santa Marta CIEP de Viladrau, amb el suport de la Fundació Territori i Paisatge de la Caixa de Catalunya.

Exemplars disponibles a la seu de la Societat Catalana d’Educació Ambiental

Publicació gratuita

Comparteix la publicació