Categories: GeneralPublished On: 02/07/2024

La SCEA participa al projecte SEEDS, Entrepreneurial Seeds for Sustainable Development

La SCEA col·labora en el projecte SEEDS – Llavors Emprenedores per al Desenvolupament Sostenible, una iniciativa que pretén contribuir a mitigar la pèrdua de biodiversitat local mitjançant la creació de bancs de llavors i d’exposicions sobre pràctiques agrícoles per part de l’alumnat i professorat de secundària d’escoles de Góis i Sabugal (Portugal), dues regions de la Xarxa Natura 2000.

Atesa la pèrdua contínua de biodiversitat que amenaça el futur dels nostres aliments, recursos, salut i medi ambient, el projecte pretén donar poder als ciutadans per prendre decisions informades, mitjançant accions ambientalment responsables i econòmicament viables tenint en compte les generacions actuals i futures. Entre els resultats a assolir, es destaquen:

  • El desenvolupament de competències en l’àmbit de l’emprenedoria
  • La sensibilització en temes ambientals i serveis ecosistèmics
  • Dos bancs de llavors amb especial atenció a les espècies endògenes i aplicació en l’alimentació i amb finalitats medicinals o terapèutiques
  • La identificació i recollida d’informació dels serveis ecosistèmics on viuen aquestes espècies i varietats (principalment serveis culturals i de subministrament).

La SCEA dona suport al projecte mitjançant la creació de recursos didàctics, la definició i el seguiment del procés d’avaluació, la difusió i l’intercanvi de coneixements tècnics i l’assessorament sobre els bancs de llavors propiciats per entitats sòcies, com el Museu de Granollers.

SEEDS – Entrepreneurial Seeds for Sustainable Development té una durada de dos anys i està cofinançat pel programa Erasmus+ Key Action 2: Small Partnerships. A nivell científic, SEEDS compta amb la col·laboració del Centre d’Ecologia Funcional de la Universitat de Coimbra (CFE-UC) i el projecte CULTIVAR.

Podeu consultar el contingut* del projecte a continuació:

Material extra:

*El contingut està en portuguès, tot i que esperem tenir-ho en castellà el més aviat possible.

Comparteix la notícia