Inici > Què fem? > Formació > Tercera edició del curs “l´Educació Ambiental com a eina per la transició ecosocial”

Tercera edició del curs “l´Educació Ambiental com a eina per la transició ecosocial”

És una activitat reconeguda pel Departament d’Educació com a formació permanent del professorat.

Des de la SCEA oferim una tercera edició de la formació per a professorat que aborda la transició ecosocial des de l’educació ambiental.

L’eix principal del curs és reflexionar sobre el paper de l’educació ambiental en un context d’emergència climàtica i oferir eines al professorat per sensibilitzar a l’alumnat dels conflictes socioambientals i promoure canvis en les seves accions quotidianes. A més, coneixerem conflictes d’injustícia socioambiental i proposarem algunes alternatives i projectes que en donen resposta.

Programa

Sessió 1: Educació ambiental
Dimecres 26 de juny

 • Introducció a l’educació ambiental, la transició ecosocial, la sostenibilitat ambiental, social i econòmica.
 • Conèixer les aportacions ecofeministes a la transició ecosocial.
 • Com l’educació ambiental pot contribuir a aquesta transició?.

A càrrec de Charo Morán i Rafael Cortés Arrieta.

 Sessió 2: Economia ecològica
Dijous 27 de juny

 • Introducció a l’economia ecològica i els conceptes de deute ecològic, decreixement, serveis ecosistèmics, aspectes ambientals en indicadors econòmics com el PIB, etc.
 • Presentació de l’Economia circular i l’Economia Social i Solidària com a nous models econòmics per a la transició ecosocial.
 • Dissenyar una proposta a l’aula d’economia circular.

A càrrec de Luís González i Mercè Jané.

Sessió 3: Transició energètica
Dimecres 3 de juliol

 • Conèixer la necessitat de dur a terme una transició energètica com a pas evident i inevitable per donar resposta al repte de l’emergència climàtica.
 • Reflexionar sobre les dificultats, els reptes i les oportunitats que suposa aquest canvi de model energètic.
 • Conèixer metodologies i recursos per utilitzar a l’aula per treballar la transició energètica i decreixement i formar a habitants d’un món que serà diferent a l’actual.

A càrrec de Josep Nualart Corpas i Jordi Marín.

Sessió 4: Aigua
Dijous 4 de juliol

 • Reflexionar sobre el valor de l’aigua dolça, de l’ús que se’n fa i dels conflictes que es donen arreu del planeta entorn aquest recurs natural i escàs.
 • Reflexionar sobre l’augment de l’escassetat d’aquest recurs a conseqüència de l’escalfament global.
 • Conèixer el concepte de la petjada hídrica i l’aigua virtual de béns i productes.
 • Conèixer el paper de l’art com a eina de comunicació i sensibilització i treballar com visibilitzar de forma creativa l’aigua virtual que s’amaga darrere d’un producte o servei a l’aula.

A càrrec de Aura Vidal i ponent pendent de confirmar.

 Sessió 5: Justícia Global
Dimecres 10 de juliol

 • Conèixer els impactes socioambientals de les cadenes de producció: indústria tèxtil, mòbils i petrolieres.
 • Conèixer experiències a l’aula de projectes educatius que abordin la complexitat socioambiental d’algunes cadenes productives amb perspectiva de justícia global.
 • Dissenyar una proposta educativa per abordar els efectes socioambientals de les cadenes tèxtils i tecnològiques.

A càrrec de Clàudia Bosch, ponent pendent de confirmar i Felipe Lorenzo.

Sessió 6: Agricultura i ramaderia
Dijous 11 de juliol

 • Reflexionar sobre els efectes socials i ambientals de la revolució verda i l’agroindústria: desaparició de la pagesia, pèrdua de la fertilitat del sòl, ús de l’aigua, pèrdua de biodiversitat.
 • Conèixer formes de produir aliments més respectuoses amb les persones i el medi: l’agricultura ecològica i l’agroecologia.
 • Compartir propostes de canvi des del nostre paper com a consumidores. Com podem portar als centres educatius l’educació agroambiental?.

A càrrec de Anna Gia, Germán Llerena i Mariona Espinet.

Sessió 7: Recursos educatius
Dimecres 17 de juliol

 • Presentació de la proposta d’unitat didàctica/recurs educatiu de cada participant a la resta del grup.
 • Preguntes i debat sobre els recursos presentats.

A càrrec de Anna Gia i Mercè Jané.

Coordinadores i responsables de l’avaluació: Mercè Jané i Anna Gia.

Destinataris i destinatàries

Aquest curs està dirigit principalment a docents de secundària, així com a educadores ambientals, formadores, docents i altres agents de canvi. És important destacar que és necessari que els participants tinguin una titulació adequada per exercir la docència, com ara un màster de professorat, CAP (Certificat d’Aptitud Pedagògica), entre d’altres, en el cas que vulgui obtenir un certificat avalat pel Departament d’Educació. En cas que no es tingui una titulació oficial de docència, es donarà un certificat d’assistència emès per l’entitat.

Objectius

En finalitzar la formació, els participants adquiriran les següents capacitats:

 • Abordar la transició ecosocial des de l’educació ambiental: Estaran preparats per integrar els principis de la transició ecosocial en les seves pràctiques educatives dins del camp de l’educació ambiental. Seran conscients de la importància de fomentar una visió holística i sostenible de la relació entre l’ésser humà i el medi ambient.
 • Incorporar les dimensions socioeconòmiques a l’anàlisi de la crisi ambiental: Seran capaços d’analitzar la crisi ambiental des d’una perspectiva més àmplia, tenint en compte les dimensions socioeconòmiques que contribueixen a aquesta situació. Comprendran com factors com la desigualtat social, els sistemes econòmics i les pràctiques de consum influeixen en la crisi ambiental.
 • Reflexionar sobre el paper de l’educació ambiental en un context d’emergència climàtica: Entendran el seu rol com a agents de canvi i la importància de promoure la consciència ambiental i l’acció sostenible per abordar aquesta crisi.
 • Conèixer casos i conflictes d’injustícia socioambiental i possibles alternatives: Seran capaços de comprendre aquests casos i explorar alternatives i solucions per abordar-los des de l’educació ambiental. Estaran equipats per promoure la justícia i la sostenibilitat en el seu àmbit educatiu i més enllà.

Aquestes capacitats adquirides permetran als participants aplicar una perspectiva més completa i compromesa envers la transició ecosocial i fomentar un canvi positiu envers els reptes ambientals actuals.

Metodologia prevista

La formació comença el 26 de juny i acabarà el 17 de juliol. El curs té 7 sessions, 6 d’elles en format en línia i 1, la darrera, en format presencial. L’horari de les sessions online serà de 15:30h a 18h i l’última sessió, de 15h a 20h a l’Aula Ambiental Bosc Turull.

Cada sessió està dividida en dues parts clarament diferenciades, una de teòrica i una altra de pràctica. La part teòrica de cada sessió introdueix els conceptes clau mitjançant exposicions, però també es dona importància a la participació dels participants mitjançant preguntes i debats. La segona part de cada sessió se centra a explorar com aplicar aquests conceptes a l’aula. Aquesta part de les sessions promou una participació activa del professorat mitjançant dinàmiques de grup, jocs de rol i altres activitats.

La setena sessió es realitza en format presencial, a l’Aula Ambiental Bosc Turull, i té un format especial. Durant aquesta sessió, els participants presenten els recursos educatius que han desenvolupat de manera autònoma al llarg del curs. Es destina un espai per a preguntes i debat, permetent a tots els participants compartir les seves opinions i suggeriments.

Durant tot el curs, les sessions estan dinamitzades per dues formadores que estaran presents de manera constant. A més de facilitar les sessions, aquestes formadores també s’encarreguen de donar suport i tutoritzar el treball autònom dels participants.

Durada

El curs té una durada de 30 hores, amb 15 hores en línia, 5 hores presencials i 10 hores de treball autònom tutoritzat.

Avaluació

Es realitzarà una avaluació exhaustiva del curs, que inclourà els següents aspectes:

 • Avaluació inicial: Abans de començar el curs, es farà un qüestionari en línia per a avaluar els coneixements previs dels participants.
 • Avaluació de seguiment: Durant el curs, es recopilarà informació mitjançant qüestionaris formatius per avaluar el grau de satisfacció dels participants amb la formació. Aquesta avaluació de seguiment permetrà fer ajustos i millorar la qualitat del curs en temps real.
 • Avaluació final: Al final del curs, es realitzarà una avaluació per avaluar l’aprofitament de la formació. Aquesta avaluació tindrà en compte la participació activa dels participants, el seguiment de les sessions i les activitats pràctiques realitzades durant el curs.

A més, es farà un seguiment de l’assistència de cada participant en les sessions del curs. Això ajudarà a mesurar la implicació i compromís dels participants en la formació.

Pel que fa a l’avaluació conceptual de la formació, aquesta es basarà en el seguiment de les activitats pràctiques realitzades durant les sessions. A més, cada participant haurà d’elaborar i presentar una unitat didàctica o recurs educatiu per treballar la transició ecosocial a l’aula. Aquesta presentació es realitzarà durant l’última sessió del curs, i servirà com a indicador del nivell d’assimilació i aplicació dels continguts apresos.

Requisits per a la certificació

Els criteris d’avaluació del curs són els següents:

 • Assistència: Es requerirà una assistència mínima del 80% de les hores del curs per a poder obtenir el certificat de finalització.
 • Aprofitament: Es valorarà positivament la realització satisfactòria de totes les tasques planificades durant el curs. Aquesta valoració es basarà en l’aplicació adequada dels continguts apresos i la qualitat de les tasques dutes a terme.
 • Qüestionari de satisfacció: Es demanarà als participants que responguin a un qüestionari de satisfacció al final del curs. Aquest qüestionari té com a objectiu recollir opinions i retroalimentació sobre l’experiència de formació. Les respostes proporcionades seran tingudes en compte per a millorar futurs cursos i adaptar-los a les necessitats dels participants.

L’acompliment satisfactori d’aquests criteris serà determinant per a l’obtenció del certificat de finalització del curs.

Cost

Aquesta és una formació 100% subvencionada amb el suport del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, de la Generalitat de Catalunya.

És important destacar que tot i ser una formació subvencionada, la seva realització té un cost. Per això, us demanem el vostre compromís en participar activament al curs o en informar-nos amb antelació si no podeu assistir. Això ens permetrà oferir la plaça a una altra persona interessada en el cas que no pugueu assistir. Agraïm la vostra col·laboració en aquest aspecte.

Inscripció

Per a inscriure’t al curs, si us plau, omple el formulari adjunt i la teva plaça serà confirmada mitjançant un correu electrònic. Cal tenir en compte que les places són limitades a un màxim de 25 persones, i s’atorgaran per ordre d’inscripció fins que s’omplin totes les places. Donarem prioritat a les sòcies i socis de la SCEA.

Informació pràctica

On?

El curs té 7 sessions, 6 d’elles en format online i 1, la darrera, en format presencial. L’ horari de les sessions online serà de 15:30h a 18h i l’ultima sessió, de 15h a 20h a l’Aula Ambiental Bosc Turull.

Quan?

Del 26 de juny al 17 de juliol

Organitza
Amb el suport de: