Inici > Què fem? > Projectes antics > Maleta de l’energia

Maleta de l’energia

Què és?

La Maleta de l’energia és – en el sentit literal i metafòric – més que una maleta. És un conjunt de recursos materials i escrits adequats a l’educació infantil (2n cicle) i l’educació primària (cicles inicial, mitjà i superior) per a l’ensenyament i l’aprenentatge de continguts sobre el tema de l’energia.

D’on ha sortit?

Davant la convocatòria del Departament de Medi Ambient i Habitatge d’elaborar recursos per a l’ensenyament i l’aprenentatge sobre el canvi climàtic al 2008, un grup de socis de la Societat Catalana d’Educació Ambiental (SCEA), va pensar que tot i ser una temàtica rellevant i d’actualitat, les dificultats per abordar-la representaven un obstacle cognitiu insalvable per alumnes d’educació infantil i primària.

Simultàniament pensàvem que una manera d’arribar, en etapes posteriors, a la comprensió d’un concepte tant complex com el de canvi climàtic, era proposar a l’alumnat una primera aproximació als fenòmens energètics: els usos i transformacions de l’energia, la identificació d’alguns aspectes sobre el seu consum, el consum racional, la identificació de les conseqüències ambientals que comporta el malbaratament dels recursos energètics i la responsabilitat associada que ens cal a grans i petits.

És així com va sorgir la idea d’oferir al professorat d’aquestes etapes educatives un seguit de materials senzills i propostes d’activitats d’exploració i d’experimentació sobre algunes fonts d’energia, en particular les fonts d’energia renovables (aigua, vent, sol …). També trobem propostes per construir, jugar i analitzar objectes que funcionen amb diferents tipus d’energia (elèctrica, magnètica, mecànica, etc.).

 

Propòsit

La Maleta de l’Energia té com a propòsit oferir al professorat d’educació infantil i primària un conjunt de recursos atractius i de fàcil utilització, així com coneixements bàsics sobre el tema, activitats per a fer a l’aula, al laboratori, al pati…

 

Què conté?

La Maleta conté joguines i aparells diversos que funcionen amb energia solar, eòlica, elèctrica, magnètica, electromagnètica i hidràulica. 

També trobem materials, objectes i eines per a la construcció de prototips, maquetes, joguines o màquines impulsades amb diferents tipus d’energia. I finalment conté una carpeta amb una col•lecció de fitxes d’activitats, informatives i de recursos. 

FITXES D’ACTIVITATS

A les fitxes d’activitats trobem els següents apartats:

  1. Nom de l’activitat. Dóna una certa idea sobre la temàtica i l’activitat.
  2. Tema. Fa referència a la seva vinculació amb algun tipus d’energia.
  3. Què ens proposem amb aquesta activitat? Fa referència als objectius de l’activitat, en concret explicita què s’espera que aprengui l’alumnat.
  4. Materials. Enumera i/o descriu els materials necessaris:

           –   Materials de l’escola: són els que habitualment es troben a les escoles.

           –   Materials de la Maleta: són els que s’ofereixen i que es poden demanar en préstec.

  1. Descripció de l’activitat. Correspon a l’apartat on el professorat troba una seqüència pautada de l’activitat. Pensem que una proposta relativament tancada pot ser de molt ajuda en aquest tipus d’activitats, sobretot si no en tenim molta experiència. Les activitats proposades són de tipus molt diversos: activitats d’escolta i parla, d’observació, exploratòries, experimentals, de recerca d’informació, jocs, etc.
  2. Comentaris i suggeriments. Aquest apartat és una mena de calaix de sastre. Podem trobar aclariments, idees per a ampliar o aprofundir una mateixa activitat, relacions amb altres activitats, informació específica, etc. Però sobretot pretén oferir pistes per enriquir l’activitat o adequar-la al grup classe: simplificant-la o pel contrari suggerint maneres de fer-la més complexa.
  3. Notes de l’educador/a. Aquest últim apartat es reserva a les reflexions, avisos, etc. que el professorat pot fer a d’altres que encara no han fet l’activitat.

Les següents icones identifiquen cada una de les sis energies a treballar: energia hidràulica, energia eòlica, energia magnètica, energia elèctrica, energia mecànica i energia electromagnètica.  

A més a més ens ajuden a identificar si és una activitat pensada per a alumnes d’educació infantil (EI); cicle inicial de primària (CI); cicle mitjà (CM) o superior (CS). Aquesta informació té un valor relatiu, ja que davant les característiques pròpies de cada grup classe, serà el mateix educador/a, qui podrà simplificar o fer més complexa una activitat per tal d’adequar-la al seu grup.  

Fitxes d’Educació Infantil i Cicle Inicial 

Energia Eòlica: 01. Com podem saber si hi ha vent?

Energia Eòlica: 02. Jugant a fer vent – I

Energia Eòlica: 03. Jugant a fer vent – II

Energia Eòlica: 04. Curses de paperets

Energia Eòlica: 05. On hi ha vent?

Energia Eòlica: 06. Sobre brises i ventades

Energia Eòlica: 07. A moure el peixet

Energia Eòlica: 08. Bombolles de sabó

Energia Eòlica: 09. Els molinets de vent

Energia Eòlica: 10. Com giren els helicòpters?

Energia Eòlica: 11. Juguem amb els avions

Energia Hidràulica: 01. On hi ha aigua? Per a què la utilitzem?

Energia Hidràulica: 02. Juguem amb l’aigua

Energia Hidràulica: 03. Canviant l’aigua de lloc

Energia Hidràulica: 04. El joc de les taques

Energia Hidràulica: 05. Què li passa a les coses al posar-les dins de l’aigua?

Energia Hidràulica: 06. Fent i desfent el gel

Energia Hidràulica: 07. Sura o s’enfonsa

Energia Hidràulica: 08. Vaixells que suren

Energia Magnètica: 01. Explorant algunes propietats dels imants

Energia Magnètica: 02. La pesca magnètica

Energia Magnètica: 03. Les nostres monedes

Energia Mecànica: 01. Roden o llisquen?

Energia Mecànica: 02. Cursa de cotxes i camions

 

Fitxes de Cicle Mitjà i Cicle Superior 

Energia Eòlica: 01. Jugant a fer vent

Energia Eòlica: 02. Cursa de paperets

Energia Eòlica: 03. Sobre brises i ventades

Energia Eòlica: 04. Investiguem amb les bombolles de sabó

Energia Eòlica: 05. El paracaigudes

Energia Eòlica: 06 Com giren els helicòpters?

Energia Hidràulica: 01. El joc de les taques – I

Energia Hidràulica: 02. El joc de les taques – II

Energia Hidràulica: 03. Rentar a mà o rentar amb una rentadora?

Energia Hidràulica: 04. On va l’aigua quan la roba s’asseca?

Energia Hidràulica: 05. Què li passa a les coses al posar-les dins de l’aigua?

Energia Hidràulica: 06. Com es pot buidar completament un recipient amb aigua?

Energia Magnètica: 01. Els misteris dels imants

Energia Magnètica: 02. Totes les parts de l’imant fan la mateixa força?

Energia Magnètica: 03. Què és una brúixola?

Energia Magnètica: 04. Joc magnètic d’orientació

Energia Magnètica: 05. Joc de la taula amb imants

Energia Elèctrica: 01. Se m’ha encès la bombeta?

Energia Elèctrica: 02. T’animes a apagar la bombeta?

Energia Elèctrica: 03. Com es connecten 2 piles en un mateix circuit?

Energia Elèctrica 04. Quin circuit fa més llum?

Energia Elèctrica: 05. Com posaries les piles?

Energia Elèctrica: 06. Observant semblances i diferències

Energia Elèctrica: 07. Bons o mal conductors?

Energia Elèctrica: 08. El telègraf lluminós

Energia Elèctrica: 09. La caixa del pols

Energia Elèctrica: 10. La caixa sàvia

Energia Elèctrica: 11. L’alarma de pluja

Energia Electromagnètica: 01 L’electricitat genera magnetisme?

Energia Electromagnètica: 02 Imants i circuits elèctrics

Energia Electromagnètica: 03 Construcció i recerca amb solenoides i electroimants

Energia Electromagnètica: 04 El magnetisme genera electricitat?

Energia Electromagnètica: 05 Una diana electromagnètica

Energia Electromagnètica: 06 Fem un timbre elèctric

Energia Electromagnètica: 07 Fem un relé

 

 

FITXES INFORMATIVES

Les fitxes informatives contenen un resum breu d’aquelles temàtiques que segons hem pogut observar, presenten més dificultats de comprensió entre alguns professors i professores d’educació infantil i primària.

Són respostes a les preguntes que, amb freqüència, ens plantegen durant les activitats formatives i també són part d’aquella informació que el professorat ha de conèixer per poder identificar els errors conceptuals o factuals més habituals en els alumnes. Aquestes fitxes informatives permetran al professorat sentir-se capaços de replantejar preguntes i problemes que ajudin a enriquir i reconstruir coneixements.

Dins de la carpeta anomenada: fitxes informatives, trobem un sumari amb el llistat de temes ordenats alfabèticament i les fitxes que conté.

FITXES DE RECURSOS

Bloc A. Altres activitats interessants que trobem a la bibliografia 

Aquest document identifica un seguit d’activitats que us recomanem i que estan incloses en la bibliografia que conté La Maleta de l’energia.

Bloc B. Orientacions per optimitzar l’ús dels materials no inclosos en les fitxes d’activitats. 

Aquest document us ajuda a escollir i posteriorment desenvolupar activitats amb els materials de La Maleta de l’energia. En particular trobem activitats no incloses en les fitxes.

 

Com puc accedir a La Maleta de l’Energia?

Contactant amb el Servei de Documentació d’Educació Ambiental (SDEA) 

Tel. 93 256 25 92

documentacioambiental@bcn.cat 

La Fàbrica del Sol. Passeig Salvat Papasseit,1  –  Barcelona

Comparteix el projecte