Inici > Actualitat > Resum de l’assemblea anual de l’entitat
Categories: GeneralPublished On: 06/06/2023

Resum de l’assemblea anual de l’entitat

El passat 27 de maig es va celebrar l’assemblea anual de la nostra entitat, un esdeveniment en el qual es van debatre diversos temes rellevants pel futur de la nostra organització. Els membres de la junta directiva, així com els socis i sòcies, van compartir les seves inquietuds i propostes per a l’entitat, al mateix temps que van rebre informació sobre l’estat actual de la SCEA.

 

Renovació de càrrecs
Garantint la continuïtat i la participació activa

Pel que fa a la renovació de càrrecs de l’entitat, es va exposar que no s’han presentat candidatures per a la presidència i la tresoreria de la Junta Directiva. El secretari actual, Oriol Porcel, va manifestar la seva disposició a continuar en el càrrec, mentre que la presidenta i el tresorer van expressar la seva intenció de buscar persones per assumir aquestes responsabilitats. Es va fer una crida a la participació de l’assemblea per trobar nous membres i assegurar la continuïtat del bon funcionament de l’entitat.

A falta d’altres candidatures, Núria Canals continuarà com a presidenta fins que es rebi una nova candidatura, i Oriol i Hèctor seguiran en les seves funcions de secretari i tresorer, respectivament.

A més, es va discutir sobre la necessitat de regenerar les bases de participació i reorganitzar la Junta Ampliada per aconseguir un funcionament més actiu, ja que s’ha constatat que les incorporacions més recents de l’entitat tenen una manca de coneixement sobre aquest òrgan. Per aquest motiu, s’establiran esforços per donar a conèixer aquest espai de suport a la junta.

 

Pla de treball i pressupost per a l’any 2023
Impulsant l’Acció i l’Eficiència

S’ha presentat i resumit el pla de treball de l’entitat per a l’any 2023, que es basa en sis línies estratègiques: millorar la participació activa dels socis i entitats membres, promoure la formació especialitzada, oferir assessorament en educació ambiental, treballar en la professionalització del sector, generar punts de trobada i aliances, i millorar l’estructura i gestió de l’organització. Entre les propostes recollides, s’inclou la millora de la comunicació i l’intercanvi d’informació entre els grups de treball, així com l’establiment de vincles a escala internacional.

A més, es va presentar el pressupost per a l’any 2023, destacant els projectes pendents de resolució i altres ingressos inesperats, com una donació i una subvenció. Es va posar èmfasi en l’augment del pressupost per al suport directe i es va agrair i ressaltar la feina del nou equip tècnic. El pressupost va ser aprovat per unanimitat sense més comentaris.

 

Reflexió i aprovacions col·lectives
Enfortint la presa de decisions conjuntes

Durant l’assemblea, es va posar un fort èmfasi en la importància de reforçar les reunions dels òrgans de l’entitat i fomentar una participació activa per garantir una governança sòlida i representativa. També es va destacar la continuïtat, en diferents nivells d’activitat, dels diversos grups de treball de l’entitat, i es van presentar els projectes i la darrera memòria anual, que ja es troba disponible per a consulta a través de la pàgina web.

A més, es van destacar i aprovar per unanimitat el protocol de funcionament dels grups de treball i el protocol de representació de l’entitat. Es va debatre sobre la presència de publicacions desactualitzades i la possibilitat de regalar-les durant les formacions de l’entitat o a les persones o entitats associades que les sol·licitin. Podeu consultar la llista aquí.

Amb gran rellevància, es va manifestar inquietud pel subfinançament de l’Aula Ambiental Bosc Turull, projecte i seu de l’entitat, i es van proposar accions per obtenir més pressupost.

També es va generar un debat sobre el suport de l’entitat a altres organitzacions i projectes, i es va suggerir la creació d’un registre d’adhesions i suports visible al lloc web. Es va plantejar la necessitat d’establir criteris transparents per determinar a qui s’ofereix suport. Les propostes seran sotmeses a la junta ampliada per prendre decisions i establir criteris transparents.

 

Amb els projectes i el pressupost aprovats, l’entitat encara la resta l’any 2023 amb l’objectiu de continuar fent una diferència en l’àmbit de l’educació ambiental a través de la professionalització del sector i el lideratge d’espais d’intercanvi, enxarxament i enfortiment de l’Educació Ambiental a Catalunya. Si voleu contribuir a fer que això sigui possible, us esperem als grups de treball de l’entitat o als òrgans de govern de l’entitat!
assemblea general

Comparteix la notícia